Madeleine Bornstedt

Madeleine Bornstedt

Diplomerad massageterapeut och

certifierad massör av branschrådet Svensk Massage

Madeleine är född och uppvuxen i Forshaga, men bor nu med sin familj i Skattkärr.

Hon har alltid varit sportintresserad och har därför provat på diverse idrottsformer. Bland annat kan nämnas att hon under tio års tid, spelat volleyboll i Forshaga Smash. Dessutom har Madeleine styrketränat sedan år 1996, vilket även givit henne värdefull praktisk kunskap om kroppens muskulatur och biomekanik.

Idrottandet väckte en önskan om att lära sig mer om hur kroppen fungerar. Tillsammans med viljan om att kunna hjälpa andra med besvär, blev valet att utbilda sig till massör självklart. Madeleine valde att genomföra sin utbildning på Axelsons Gymnastiska Institut, vilket är en välrenommerad skola inom massagevärlden.

Efter examen som diplomerad massageterapeut, valde Madeleine därför att genomgå branschrådet Svensk Massages certifieringsprov, vilket visar att massören har en adekvat utbildning.

Efter godkänd utbildning, började Madeleine år 2003 arbeta på HälsoCentrum. Skälen till det var flera, men det viktigaste var att hon ville arbeta i en givande omgivning, där alla vårdgivarna samarbetar mot ett gemensamt mål, att patientens hälsa skall bli så bra som möjligt. En annan viktig aspekt för arbetet på HälsoCentrum, är att klinikens policy innebär att alla som arbetar där skall vara de bäst utbildade inom sitt yrkesområde. Eftersom ett godkänt certifieringsprov är en kvalitetsstämpel, har kliniken satt detta som krav för alla de massörer som arbetar på kliniken. Detta gör det också enklare för massörerna att samarbeta, då de kan lita på varandras behandlingar.

Eftersom en del av Madeleines utbildning innefattar sjukdomslära, har hon lärt sig urskilja olika symptombesvär och kan därför variera sin behandling efter patientens behov.

Huvudsakligen arbetar Madeleine med en djupgående massage, som kan vara kraftfull, när så behövs. Dessutom lägger hon vid behov till tränings- och töjningsövningar, så att patienten själv kan förebygga skador och besvär.

Sammanfattningsvis poängterar Madeleine att det är roligt och intressant att arbeta som en del av HälsoCentrums team, där vi alla har en önskan om att kunna hjälpa varandra och våra patienter. Det viktigaste är att patienterna verkligen känner att vi bryr oss om dem och att vi alltid vill nå bästa möjliga resultat, oavsett vem av oss som behandlar.

<< Tillbaka till personal