Nacksmärta och kiropraktik

Vår nacke, även kallad cervikal columna, börjar vid basen av skallen och innehåller sju små halskotor. Otroligt nog bär ryggraden upp hela huvudets vikt, vilket är i genomsnitt ca 5 kilo. Medan den cervikala ryggraden kan röra huvudet i nästan alla riktningar, gör denna flexibilitet nacken mycket känslig för överbelastning och skador. Nackens utsatthet beror alltså på dess unika biomekaniska egenskaper. Aktiviteter och händelser som påverkar halsryggens biomekanik inkluderar förlängd sittande, repetitiv rörelse, olyckor, fall och slag mot kroppen eller huvudet, normal åldrande och vardagliga slitage. Nacksmärta kan vara mycket besvärlig, och det kan ha en rad olika orsaker.
Här är några av de vanligaste orsakerna till nacksmärta:
Skada och olyckor: En plötslig forcerad rörelse av huvud eller nacke i vilken riktning som helst och den resulterande “returen” i motsatt riktning kallas whiplash. Den plötsliga “snärtande” -rörelsen skadar de omgivande och stödjande vävnaderna i nacken och huvudet. Musklerna reagerar genom åtdragning och kontraktering, vilket ger muskeltrötthet, vilket kan leda till smärta och styvhet. Allvarligare whiplashskador kan också vara resultera i skador på de intervertebrala lederna, diskarna, ligamenten, musklerna och nervrötterna. Bilolyckor är den vanligaste orsaken till whiplash. (Läs mer under fliken whiplash)
Stigande ålder: Degenerativa (förslitningar) störningar som artros, spinal stenos (förträngningar) och degenerativ disksjukdom som direkt påverkar ryggraden.
Artros: en vanligt förekommande leddstörning, orsakar progressiv försämring av brosk. Kroppen reagerar genom att bilda bensporrar som påverkar nackens rörelse och resulterar ofta i lokal värk.
Spinal stenos: Förträngningar av de hål (intervertebrala formaina) som nerverna löper igenom. Detta får konsekvensen att nerverna komprimeras och orsakar ofta nacke, axel och armvärk, liksom domningar och strålningar i de områden som nerven ifråga försörjer. Vanligast förekommande är påverkan på nervrot C6. Central spinal stenos är en förträngning av ryggmärgen och kan orsaka symptom i både nacke, ben och armar. Typiskt för detta är en ökad stelhet i benen och försämrad balans.

Degenerativ disksjukdom: Leder till en minskad elasticitet och höjd på de intervertebrala diskarna. Diskarna agerar som stötdämpare mellan kotorna och spelar en viktig funktion i den totala funktionen på halsryggen. Med tiden kan en disk utbukta eller brista (diskbråck), vilket orsakar stickningar, domningar och smärta som typiskt känns av ned i en arm. Vanligast förekommande är påverkan på nervrot C7.
Dagligt liv: Dålig kroppshållning och svaga bukmuskler stör ofta ryggradens balans, vilket gör att nacken böjer sig framåt för att kompensera. Stress och känslomässiga spänningar kan leda till att musklerna blir spända och kontraherar, vilket resulterar i smärta och styvhet. Statisk stress på ryggraden kan bidra till kronisk nacksmärta med symtom som ofta känns av i nacke, axlar och kan ge huvudvärk.
Kiropraktisk behandling och nacksmärta.
Under ditt besök kommer din kiropraktor att utföra tester för att lokalisera källan till din smärta och kommer att ställa frågor om dina nuvarande symtom och korrigerande åtgärder du kanske redan har försökt. Till exempel:
När började smärtan?
Utstrålar smärtan eller strålar till andra delar av kroppen?
Går det att göra något själv för att minska smärtan?
Kiropraktor utför också ortopediska och neurologiska tester. Vid undersökningen kommer din kiropraktor att observera din kroppshållning, rörelseomfång och fysiskt tillstånd och notera de rörelser som orsakar smärta. Din kiropraktor kommer att känna på din ryggrad, notera dess eventuella krökningar och dysfunktioner och känna efter muskelkramper. Under den neurologiska undersökningen kommer kiropraktorn att testa dina reflexer, muskelstyrka, andra nervförändringar och smärtspridning.
I vissa fall kan din kiropraktor behöva andra tester och undersökningar för att ställa korrekt diagnos. En röntgen kan visa minskat skivutrymme, frakturer, bensporer eller artros. En datoriserad axiell tomografi-skanning (CT- eller CAT-skanning) eller ett magnetiskt resonansavbildningstest (en MRT) kan visa skadade diskar och diskbråck. Om nervskada misstänks kan din läkare beställa ett speciellt test som heter elektromyografi (EMG) för att mäta hur snabbt dina nerver svarar.
Nackjusteringar

 

En nackjustering (även känd som manipulation) är ett exakt förfarande som tillämpas på nackens leder, vanligtvis för hand. En nackjustering ämnar till att förbättra rörligheten i ryggraden och för att återställa rörelseområdet. Det kan också öka rörelsen hos de angränsande musklerna. Patienter märker normalt en förbättrad förmåga att vända och luta huvudet, och en minskning av smärta, ömhet och styvhet.
vanligtvis kommer din kiropraktor att arbeta fram ett rehabiliteringsprogram som kan kombinera mer än en typ av behandling, beroende på dina personliga behov. Förutom manipulation kan behandlingsplanen innefatta mobilisering, massage eller rehabiliterande övningar eller något annat.

Vad säger forskningen?

En av de senaste recensionerna av vetenskaplig litteratur visade bevis på att patienter med kronisk nacksmärta som ingick i kliniska prövningar rapporterade signifikant förbättring efter kiropraktisk manipulation. Som en del av litteraturöversynen, publicerad i mars/april 2007-numret av Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, granskade forskarna nio tidigare publicerade försök och fann “högkvalitativa bevis” att patienter med kronisk nacksmärta visade signifikant förbättringar i smärtnivå efter manipulation. Ingen försöksgrupp rapporterades ha varit oförändrad och alla grupper uppvisade positiva förändringar upp till 12 veckor efter behandlingen. För mer forskning som stöder kiropraktik, klicka här

 

 

 

 

 

 

Skicka en fråga eller ett meddelande till oss på HälsoCentrum:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din Epost-adress (obligatoriskt)

Ditt meddelande