<

Börje Olsson

Börje Olsson

Legitimerad Kiropraktor

Doctor of Chiropractic (USA) Medlem i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)

Hej!

Jag heter Börje Olsson är född och uppvuxen i Värmland. Till en början utbildade jag mig till byggnadsingenjör. Idén om att arbeta inom hälso- och sjukvård kom under militärtjänstgöringen. Efter en bilolycka 1991, där jag blev påkörd bakifrån och ådrog mig en whiplashskada (även kallad pisksnärtsskada) växte idén ytterligare. Till slut stod det klart att det var kiropraktor jag ville bli.

Då det inte finns någon svensk akademisk kiropraktorutbildning valde jag att studera utomlands. Efter fem års (tio terminers) akademiska heltidsstudier examinerades jag 1999 ifrån Palmer College of Chiropractic (som är en del av Palmer University System) i Davenport, Iowa, USA och kunde titulera mig Doctor of Chiropractic.

Efter examineringen fullgjorde jag min AT-tjänstgöring som bland annat innefattade auskultering och behandling hos legitimerade kiropraktorer, distriktsläkare, sjukgymnaster och inom ortopedkirurgin. Dessutom gjorde jag kortare auskulteringar inom reumatologen och röntgenavdelningen i Torsby.

Efter fullgjord AT-tjänstgöring, genomförde jag Socialstyrelsens kurs och prov i författningskunskap samt socialmedicin. Därefter erhöll jag min svenska legitimation som kiropraktor.

År 2000 öppnade jag en egen klinik, HälsoCentrum. Tanken med kliniken är att jag vill att alla patienter skall bli behandlade som jag själv vill bli behandlad och att alla patienter skall få den bästa vården som över huvud taget är möjligt. Detta betyder att alla som arbetar på kliniken skall vara de bäst utbildade specialisterna inom sitt respektive yrke.

Dessutom skall alla på kliniken samarbeta med andra yrkeskategorier inom friskvården och sjukvården. Detta innebär att alla patienter som besöker kliniken kan försäkras om att deras Hälsa sätts i Centrum, vilket är filosofin som givit kliniken sitt namn.

Mina ambitioner medför att jag kontinuerligt vidareutbildar mig, genom kurser och konferenser över hela världen.

Mitt brinnande intresse för kiropraktikens utveckling har medfört att jag tidigare suttit som styrelseledamot för Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Jag sitter fortfarande med i styrelsen för LKRs forskningsfond samt i LKRs valberedning.

Jag har deltagit i två olika forskningsprojekt som syftar till att utvärdera långtidseffekten av kiropraktorbehandling på ländryggssmärtor och ischias.

Vissa områden är av speciellt intresse. Till dessa kan nämnas:

Grundlig patologikunskap, eftersom det är av yttersta vikt att finna de sjukdomstillstånd som inte kan behandlas i kliniken. Jag anser att det viktigaste jag som vårdgivare gör, är att sätta rätt diagnos (diffrentialdiagnostisera) innan jag eventuellt behandlar. Om annan vård anses bättre kunna öka patientens välmående, remitterar jag patienten vidare.

Gonsteads justerings-/ manipulationsteknik, vilket är en av de mest ledspecfika justeringstekniker för rygg och nacke, som överhuvudtaget finns. Dessutom syftar denna teknik till att undvika rotation av halsryggen vid behandling, vilket ökar patientsäkerheten ytterligare. Dock praktiserar jag inte i enlighet med Gonsteadsystemets ursprungliga filosofi, utan använder mig endast av själva justeringstekniken.

Övriga justerings-, manipulations- och mobiliseringstekniker används av mig oftast som ett komplement till Gonsteadtekniken (när det gäller rygg- och nackbesvär). Men då det ibland är fördelaktigt att använda andra olika behandlingsmetoder eller tekniker (även för rygg- och nackbesvär), går jag regelbundet på vidareutbildningar inom dessa områden. Min filosofi är enkel: Ju fler tekniker som man behärskar väl, ju fler patienter kan man hjälpa på bästa sätt. Det finns helt enkelt ingen enda metod eller teknik som passar alla människor.

Extremitetsbehandling, eftersom en kropp består av betydligt fler leder än bara en rygg.

Whiplashrelaterade skador, eftersom jag själv drabbades i en trafikolycka år 1991 och därigenom har personlig erfarenhet av hur dessa skador bäst kan behandlas. Faktiskt är det så att det var denna insikt som gjorde att jag bestämde mig för att bli kiropraktor.

ATM2, då denna behandlingsmetod effektivt kombinerar rörelse och smärtfrihet. Detta gäller även för den patient som tidigare och under lång tid upplevt smärta vid rörelse. Metoden kan ofta vara ett fantastiskt komplement till övriga behandlingsmetoder och resultatet är då omedelbart.

Träningsmetodik, på grund av mitt eget intresse att träna och utöva olika idrotter.

Rehabilitering, eftersom detta minskar risken för återfall.

Tryckvågsbehandling, då detta är ett mycket effektivt komplement till min övriga behandling. På detta sätt har jag betydligt lättare att behandla besvär i muskelfästen och senor. Även mer specifika besvär som plantarfasciiter/hälsporrar och akillestendinoser kan effektivt avhjälpas med tryckvågsbehandling.

Forskning: Mina ambitioner att hålla mig uppdaterad om allt nytt som berör mitt yrke, innebär att jag regelbundet läser nyutkommen forskning som berör min profession. Dessa kunskaper försöker jag alltid implementera i kliniken för att du som patient skall få den bästa behandlingen som kan erbjudas.

<< Tillbaka till personal