KBT hjälper vid

 • Stress- och utbrändhet
 • Kroniskt trötthetssyndrom
 • Nedstämdhet och depression
 • Social fobi
 • Ångestproblem
 • Panikångest
 • Sömnstörningar
 • Ätstörningar
 • Att skydda hjärtinfarktpatienter mot nya infarkter.
 • Relationsproblem – enskilt eller i parterapi
 • Coaching och karriärrådgivning

KBT vid depression

Depression behandlas effektivt med KBT. Forskning visar att KBT ger lika bra effekt som medicinering men att återfallsrisken är betydligt lägre efter en avslutat KBT behandling jämfört med efter medicinering. Dock är det sannolikt så att KBT och läkemedelsbehandling för depressioner tillsammans kan förbättra situationen ytterligare för den deprimerade individen.

En depressionsbehandling börjar ofta med en kartläggning av patientens livssituation och syn på livet. Därefter utformas ett individuellt behandlingsprogram utifrån patienten med både beteendeaktivering och i vissa fall även kognitiv omstrukturering. Även olika mindfulnesstekniker kan användas i en depressionsbehandling. KBT ger lika bra resultat som medicinering.

KBT vid social fobi

Social fobi, som är en stark rädsla för att bli granskad och bortgjord, är ett av de vanligaste psykologiska problemen. Så många som 10-15 procent av den svenska befolkningen tros åtminstone någon gång i livet lida och begränsas av social fobi. Forskning har visat sig att KBT är en effektiv behandling för social fobi och jämfört med medicinering så stannar effekten kvar även efter att behandlingen avslutats.

En behandling av social fobi börjar med en kartläggning av patientens problem. Man undersöker bl.a. hur tankar, känslor och beteenden samspelar i olika sociala situationer. Genom kognitiv omstrukturering kan man arbeta med olika dysfunktionella tankar som patienter har om sociala situationer. Dessa tankars sanningshalt går även att undersöka genom olika beteendeexperiment.

En annan viktig komponent i behandlingen av social fobi är exponering. Syftet med exponeringen är att patienten ska närma sig det som är svårt, istället för att undvika det, och därigenom kommer ångesten som är förknippad med de sociala situationerna att avta.

KBT vid tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom är en sjukdom som drabbar ungefär två procent av befolkningen. De flesta som lider av tvångssyndrom har både tvångshandlingar och tvångstankar.

Tvångstankar är återkommande och ihållande tankar eller impulser som orsakar stark ångest, äckel eller obehag. Exempel på en tvångstanke kan vara: Tänk om jag blir smittad av någon farlig sjukdom och dör.

Tvångshandlingar är handlingar som den drabbade gör för att minska eller förhindra en fruktad händelse. Exempelvis kan man upprepade gånger kontrollera att spisplattan är avstängd innan man går ut.

Forskning visar att 65-85 procent blir bättre med en KBT-behandling bestående av exponering med responsprevention. Även medicinering har visat sig kunna lindra symptomen men bara så länge medicineringen pågår. En kombination av KBT och medicinering kan i vissa fall fungera bra. Även gruppterapier med KBT för patienter med OCD har visat sig vara effektivt. Detta har även påvisats vid studier gällande barn och ungdomar.

En KBT-behandling börjar med att patient och terapeut tillsammans gör en beteendeanalys av vilka situationer som utlöser patientens tvångssyndrom. Behandlingen handlar därefter om att den drabbade ska utsätta sig för det som känns skrämmande utan att utföra några säkerhetsbeteenden. Säkerhetsbeteenden är handlingar som på kort sikt dämpar ångesten men på lång sikt bidrar till att ångesten finns kvar. Ett exempel på detta kan vara att en tjugonde gång kontrollera om spisplattan är avstängd när man ska gå hemifrån.

Genom att utsätta sig för de skrämmande situationerna och samtidigt stå emot impulserna att utföra dessa olika säkerhetsbeteenden kommer patienten att märka att ångesten automatiskt klingar av och situationen kommer inte att kännas lika skrämmande nästa gång.

Paniksyndrom

En KBT-behandling omfattar vanligtvis 10-15 sessioner och mellan 80-90 procent blir panikfria efter genomförd behandling. I studier har man även funnit att KBT är den mest effektiva och mest kostnadseffektiva metoden för behandling av panikångest.

KBT vid kroniskt trötthetssyndrom

Men ny stor randomiserad studie från Storbritannien pekar nu på att KBT och gradvis utökad träning förefaller vara de bästa metoderna vid kroniskt trötthetssyndrom. Mer om studien kan du läsa här.

KBT kan skydda hjärtinfarktpatienter mot nya infarkter.

En ny svensk studie pekar på att stresshantering genom kognitiv beteendeterapi kan skydda hjärtinfarktpatienter mot nya infarkter. Mats Gulliksson och hans forskarkollegor har under 2000-talet följt 362 patienter som skrivits ut från Akademiska sjukhuset i Uppsala till primärvården för fortsatta kontroller efter behandling av akut hjärtinfarkt.

Hälften av patienterna lottades till att utöver sedvanlig vård också genomgå stresshantering med hjälp av KBT. Efter nio år hade 35 procent av patienterna i KBT-gruppen drabbats av någon ytterligare dödlig eller icke-dödlig kardiovaskulär händelse, som hjärtinfarkt och stroke, jämfört med 50 procent i kontrollgruppen. Mer om studien kan du läsa här (abstrakt).

KBT kan hjälpa fibromyalgipatienter som har sömnstörningar.

Den 23 februari 2011 publicerades en RCT-studie i den vetenskapliga tidsskriften Journal of Health Psychology, där man studerat effekterna av KBT för patienter med fibromyalgi som hade sömnproblem. I studien slog man fast att KBT var en lämplig behandlingsform, inte bara för fibromyalgipatienter med sömnbesvär, utan även för de fibromyalgipatienter som har problem med uppmärksamheten under den vakna tiden på dygnet. Mer om studien kan du läsa här.