Det är helt normalt att må dåligt ibland

Det är inte alltid så lätt att veta exakt varför man mår dåligt – men med samtalsterapi är det oftast lätt att hitta en väg till att må bra!

Gå i terapi

Att gå i terapi är ett sätt att lära känna dig själv och din historia. Att förstå varför du upprepar mönster och beteenden som https://www.acheterviagrafr24.com/acheter-du-viagra/ inte längre är bra för dig.

De flesta som går i terapi har nått en punkt där de vill se en förändring.

Relationer, arbetslöshet, skilsmässa eller sjukdom är några vanliga anledningar att börja i terapi. Du behöver hitta vägar att läka och försonas med det som varit och nya verktyg för att i sann mening kunna gå vidare i livet.

I mitt terapeutiska arbete är tilliten mycket viktig och varje människa har rätt till en god relation. En relation som är ärlig, öppen, ödmjuk och som präglas av nyfikenhet. Att skapa nya tankar och insikter ökar möjligheten för ett gott behandlingsresultat. Livserfarenheter har också alltid en stor plats i behandlingen.

Under de inledande samtalen kartläggs och avgränsas problemen. Ett mål sätts upp som patient och terapeut tillsammans ska arbeta mot med hjälp av olika KBT-tekniker.

I KBT arbetar man med att förändra de tankar, känslor och handlingsmönster som leder till att patienten mår dåligt och att få fram nya positiva känslor i kroppen. Båda arbetar för att lösa patientens problem. För mig innebär detta att relationen och tilliten i den terapeutiska kontakten är av mycket central betydelse och att den bärande relationen i sig är helande. Det är inte alltid metoden som är avgörande vilket resultat man får i terapin. Det viktiga är terapeutens personlighet, engagemang och samspel med patienten.

  • I KBT har inte terapeuten några hemligheter utan patienten räknas som expert på sitt eget liv.
  • I KBT ligger fokus på här och nu.
  • I KBT använder man sig av hemuppgifter och har ett tydligt mål.
  • I KBT råder jämställdhet mellan terapeut och patient.

Terapeuten har en aktiv roll, det finns tydliga strukturer och mål med behandlingen och klienten får hemuppgifter som gör patienten aktiv och delaktig i terapin. För att åstadkomma detta gör patienten och terapeuten gemensamt en beteendeanalys för att se hur patientens problembeteenden fungerar. Genom samtal reder vi ut vilket eller vilka problem du har och hur du fungerar som person. Du får möjlighet att komma fram till vad som styr dina val – din vilja, ditt intellekt, dina känslor – eller hur dessa samverkar.

KBT är vanligtvis en korttidsterapi

KBT är ofta en ganska snabb behandlingsform med förhållandevis få besök. Det vanligaste är att man träffas en gång i veckan. En vanlig terapisession är mellan 5-15 gånger.

KBT är en evidensbaserad terapi

KBT är en evidensbaserad terapi. Med det menas att alla tekniker som används är vetenskapligt utprövade för att ge så bra resultat som möjligt och att man använder tekniker med forskningsstöd. Det är också vanligt att man använder sig av olika slags skattningsformulär för att kunna kontrollera hur KBT-behandlingen fortgår. Forskning om KBT bedrivs på flera sätt. En vanlig metod är att göra metaanalyser där man systematiskt jämför tidigare undersökningar om olika terapiers effekt. En annan vanlig metod är att jämföra en experimentgrupp som får behandling med en kontrollgrupp som kanske står på en väntelista för behandling. Forskning bedrivs även vid andra problem som alkoholism, ADHD, epilepsi, långvarig smärta och på hjärtinfarkt- och strokepatienter.