AXELBURSIT (BURSITIS SUBACROMIALIS)

Diagnos kod enl. ICD 10: M75.4 (då det leder till ett s.k. rotatorcuffsyndrom)

Definition: Axelbursit är en mekanisk irritation av slemsäcken i axeln som leder till bursit (inflammation av slemsäcken) med inklämning av rotatorcuffen som följd Besvären kan ge mycket smärta. Att lyfta armen utåt eller att flytta armen till sidan kan vara det svåraste och mest smärtsamma.

Orsak: Detta besvär kan ha flera grundorsaker som trånga anatomiska förhållanden i skulderleden, åldersrelaterade degenerativa förändringar, överansträngning och muskelsvaghet i rotatorcuffen, instabilitet i skuldrans ledkapsel, direkttrauma mot skuldran.

Status: “Painful arc”, d.v.s. smärta och svaghet vid abduktion av armen vid cirka 60-120 grader (handflatan hålls nedåt vid abduktionsrörelsen, då smärtan kan minska eller försvinna om samma procedur görs med handflatan uppåt). Muskelsvaghet och eventuell atrofi i rotatorcuffens muskler. Palpationsömhet på axelns utsida, oftast lateralt under akromion och frontalt över axeln. Ibland rörelseinskränkning, ff.a. vid rotation och abduktion. Knäppanden eller “krasningar” i axeln hos yngre kan tyda på instabil ledkapsel. AC- leden testas genom direktpalpation och genom abduktion av armen 160-180 grader. Leden komprimeras då och ger smärta vid artros. Eventuell generell överrörlighet i leder (yngre individer) noteras genom att se om patienten passivt kan abducera tummen så mycket att den i stort sett ligger parallellt med underarmen.

Differentialdiagnos: Halsryggsbesvär, artros i humeroscapularleden eller i akromioklavikularleden, kalkaxel, frusen skuldra, bicepstendinit, cervikal rizopati, cervikobrakialgi, entesopati, myofasciellt smärtsyndrom och generell ledöverrörlighet mm.

Behandling: Tryckvågsbehandling eller stötvågsbehandling rekommenderas i första hand för axelbursit, då effekten oftast är god och de negativa bieffekterna i regel är få och små. Kortisoninjektion erbjuds som ett alternativ och om inget annat fungerar kan kirurgiska ingrepp bli nödvändiga. Dock har kirurgiska ingrepp i axeln visat sig bli ganska kostsamma då opererade patienter har längre rehabiliteringstid.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.