MORTONS METATARSALGI

Mortons metatarsalgi (Mortons neurom)

Diagnoskod enligt ICD-10: G58

Definition: Nervsmärta p.g.a. kompression av interdigitalnerv mellan två metatarsalben (oftast III och IV:e).

Orsak: Inklämningen sker ofta p.g.a. nedsjunket främre fotvalv, inklämningen kan ge upphov till ett neurom. Även hårt knutna skor kan ge samma bild. Kort hälsena med tendens till spetsfot ökar belastningen på framfoten och kan ge upphov till besvären.

Symtom: Smärta i främre delen av foten ut emot tårna vid belastning. Även känselnedsättning mellan tår kan förekomma.

Status: Ömhet vid palpation. Tinells tecken kan vara positivt. Sensibilitetsnedsättning kan förekomma interdigitalt. Ökad smärta vid kompression av foten från sidorna.

Differentialdiagnos: Stressfraktur, RA, vaskulit, neuropati, ischemi.

Behandling:

  • Skojusteringar, ofta hjälper det med en främre pelott alternativt helt inlägg.
  • Tryckvågsbehandling eller stötvågsbehandling (vi har goda erfarenheter med denna behandlingsform)
  • Stretching vid stram hälsena.
  • Kortisoninjektion kan prövas och upprepas en till två gånger
  • Hjälper inte dessa åtgärder – remiss ortoped för eventuell operation.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.