Gamla utskick

Gamla utskick

10 januari 2008

Diskbråck vanligt vid snöskottning
Kiropraktor Börje Olsson ger råd om hälsosäker skyffelteknik i NWT. Läs artikeln genom att klicka här.

16 oktober 2007

HälsoCentrum föreläser på skolor
Den 16 oktober är det World Spine Day vilket vi på HälsoCentrum uppmärksammat genom att hålla föreläsningar på skolor, i syfte att främja hälsan. Genom att klicka på denna länk kan du se en artikeln som publicerades om detta i NWT.

LKR har också tagit upp samma ämne:

Tänderna sköter man både morgon och kväll. Hur är det med ryggen? Ge den två minuter om dagen och du blir en piggare och friskare människa. Och sparar miljarder åt skattebetalarna!

På tisdag(16 okt) är det ”Ryggens dag” över hela världen. Rörelseprogrammet ”Straighten Up” har nu också kommit till Sverige och det är Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) som tagit initiativet att på ett enkelt sätt förbättra rygghälsan och öka livskvaliteten för allmänheten.

Med Ryggens dag som startpunkt hoppas vi kunna nå ut till skolor, föreningar, arbetsplatser med ”Straighten Up Sweden” och starta något som bara fortsätter, säger ordf i LKR Stina Berg.

Ryggar är sjukvårdens stora gissel. Professor Lars Lidgren, chef på Ortopedavdelningen på Lunds Universitetssjukhus och ordförande i den världsomspännande Bone and Joint Decade (Rörelseorganens Årtionde), som driver bland annat ”Ryggens dag” är oroad:

En av fyra vuxna har problem hänförbara till skelettet och 25 procent av alla sjukvårdskostnader kommer från problem med skelettet, säger han i den internationella pressreleasen.
En svensk rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU ger en skrämmande bild:

  • ”Ont i ryggen, ont i nacken”, visar att de totala samhällsekonomiska kostnaderna för ryggsmärtor 1995 uppgick till 29,4 miljarder kronor. Huvuddelen av dessa, 27 miljarder kronor, utgjorde kostnader för sjukskrivningar och förtidspension på grund av ont i ryggen. Ländryggssmärtor drabbar upp till 80 procent av alla människor någon gång under livet och nacksmärta drabbar upp till 50 procent av befolkningen.
  • AFA:s arbetsskaderapport från 2007 visar att 37 445 kvinnor under åren 2004-2005 var nya sjukfall på grund av skelettets och rörelseorganens sjukdomar, som lett till mer än 90 dagars sjukskrivning, aktivitets- eller sjukersättning. Utav dessa arbetade 13 227 inom vård och omsorg. Nya sjukfall bland män under samma period var 24 973, varav nästan hälften arbetade inom metall, bygg- och anläggning, samt som yrkesförare.
  • Skelettets och rörelseorganens sjukdomar utgör enligt samma rapport cirka 45 procent av de vanligaste diagnoserna för sjukfall som lett till mer än 90 dagars sjukskrivning, aktivitets- eller sjukförsäkring. Att jämföra med mentala diagnoser på cirka 25 procent, cirkulationorganen, tumörer och nervsystemet cirka 5 procent vardera.

För att ta detta problem på allvar startades 2004 en grupp framstående ledare och experter ett program för alla, som kallas ”Straighten Up” över hela världen. Nu blir det ”Straighten Up Sweden” Programmet innehåller övningar som görs under 2-3 minuter dagligen, enkla, roliga övningar för alla åldrar och kön. Världshälsoorganisationen är en av de som stödjer programmet.

Undersökningar som gjorts efter fem veckor av dagliga övningar visar påtagliga förbättringar. 83 procent uppgav att de kände en förbättring av sin hållning, 78 procent kände att deras bålstyrka hade ökat och 80 procent sa att dom stod upp rakare och att deras ryggar kändes bättre.

Vi har uppmanat våra 170 medlemmar runt om i hela Sverige att ta kontakt med skolor, föreningar, organisationer, företag, sjukhus för att få igång programmet. Tisdag är startdag och sedan ska det bara fortsätt, säger Stina Berg, kiropraktor i Enköping och ordförande i LKR.

Tobias Melin, kiropraktor i Värnamo har inlett ett arbete med skolor där och har bra vittnesmål från lärarna, som säger:

Vi har övat tillsammans några gånger och följt anvisningarna i stor grupp.

Därefter har eleverna gjort övningarna då de velat. En del gör dem varje dag, andra mer sällan. Vi försöker göra övningarna i helklass då och då för att påminna dem om att ta ut denna paus. Man kan väl säga att hälften av eleverna gör övningarna mer frekvent.

Föreningen och projektet Rörelseorganens Årtionde www.rorg.se ger sitt stöd till ”Straighten Up Sweden” och samarbetar med LKR i kampanjen.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.