Diagnoskod enligt ICD-10: M72.0

Definition: Fibrosering i palmaraponeurosen med successiv skrumpning.
Orsak: Okänd. Troligen en låggradig inflammation med hypertrofi och skrumpning i palmaraponeurosen, vilket medför att en eller flera av fingrarna successivt böjs. Alla fingrar kan drabbas men besvären är vanligast ring- och lillfinger. Besvären är ibland ärftliga och drabbar mestadels män. Ökad risk ses hos diabetiker.

Symtom/status: Indragningar i huden. Palpabel fibrös sträng som löper ut mot de engagerade fingrarna med palpeabla senknutar. Flekterade finger/fingrar med sträckdefekt i framförallt MCP- och PIP-lederna.

Dupuytrens kontraktur

Behandling

  • Stötvågsbehandling eller tryckvågsbehandling kan provas för att eventuellt kunna undvika operation. Detta är ett ganska nytt behandlingssätt för detta besvär. Vi har bara använt det i några få pilotfall, men resultaten har hittills varit häpnadsväckande bra.
  • Operation: En sträckdefekt > 3 cm (alt ca 45 graders sträckdefekt i PIP- leden) och samtidig funktionsinskränkning är indikation för operation. PIP-leden viktigast att tänka på (stelnar lättast), och en fixerad PIP-led i 90° kan sällan återställas pga ligamentär förkortning. Patienten måste vara motiverad till att delta i en långvarig efterbehandling med träning av rörligheten. För tidig operation kan eventuellt accelerera förloppet och reoperationer blir besvärligare. Stor risk för återfall finns efter operation och patienten bör därför informeras om detta.

Stretchning och träning av obehandlade engagerade fingrar anses förvärra tillståndet.