HÖFT

Höftledsartros

Diagnoskod enligt ICD-10: M16.1

Definition: Degenerativa ledbroskförändringar.

Man delar in artrossjukdomen i två typer – primär artros eller sekundär artros.

Primär artros:

Orsak: Se avsnittet Artros.

Symtom: Stelhet, särskilt på morgonen eller efter stillasittande, belastningssmärta, särskilt vid de första stegen. Symtom i höft, ljumske och/eller lår med utstrålning ner mot knät. Hälta, och senare även vilovärk. Symtomen kan spontant variera och uppträda i skov om flera månader under de första åren.

Status: Successivt alltmer inskränkt rörelseförmåga, börjar med rotationsinskränkning (inåtrotationen först). Därefter adduktions- och extensionsinskräkning. Senare i förloppet kontraktur med framförallt flektions-adduktions-utåtrotationskontraktur med en funktionell benförkortning. Ändring av gångmönster med förkortade steg och hälta senare i förloppet. Muskelhypotrofier, ffa glutealt med sk Trendelenburghälta. Trokanteriter kan förekomma sekundärt.

Differentialdiagnoser: Trokanterit, coxit, spondylos, lumbago, ischias, claudicatio intermittens, metastaser.

Behandling

 • Motion eller specifika övningar om dessa inte förvärrar symptombilden.
 • Viktnedgång vid övervikt.
 • Tryckvågsbehandling eller stötvågsbehandling.
 • Glukosamin kan prövas vid lätt till måttlig artros. Eftersom effekten kommer långsamt är glukosamin inte lämpligt för tillfällig behandling. Istället bör man förvänta eventuell behandlingseffekt efter 2-3 månaders behandling.
 • Använd eventuellt käpp för avlastning.
 • Analgetika och/eller NSAID.
 • Vid värk som kräver daglig analgetika remiss till ortoped för operationsbedömning.

Sekundär artros

Orsak: Kan uppträda efter luxation, epifysiolys, coxa plana (morbus Pertes), vid artritsjukdomar som Reumatoid artrit (RA), efter intraartikulär fraktur, septiska inflammationer. Olika former av belastning, bl.a. vissa yrken med stark belastning av höftleden.

Symtom: Se Primär artros ovan.

Trokanterit

Diagnoskod enligt ICD-10: M70.6
Definition: Inflammation i det stora muskelfästet och ytliga bursorna vid trokanter major; vid Gluteus medius fäste.
Orsak: Överbelastning. Monotona rörelser (exempelvis med arbete med fotpedal). Felställning i fötter/knän. Sekundärt till olika smärttillstånd i ryggen. Coxartros. Hälta. Trauma mot höften.

Symtom: Smärta vid belastning eller liggande i sidoläge, även vid sittande med flekterad höft liksom vid gång i trappa. Ofta smärtutstrålning efter lårets lateralsida.

Status: Lokal ömhet vid palpation över trochanterpartiets övre dorsala del, patienten i sidoläge. Smärtan kan provoceras fram vid samtidig adduktion och inåtrotation av benet.

Differentialdiagnoser: Ischias, höftfraktur, coxartros, spondartrit, myofasciellt syndrom med strålande smärta från M. Piriformis eller en spondylotisk ländrygg.

Behandling

 • Vila, avlastning med krycka.
 • Höjning av motsatt ben med korkinlägg i det akuta läget.
 • Stretching – stabilitetsträning över svanken.
 • Stötvågsbehandling, tryckvågsbehandling
 • NSAID eller steroidinjektion.
 • Ortopedremiss om långdragna besvär. Eventuell operation i svåra och långvariga fall.

Tendinitis glutealis

Diagnoskod enligt ICD-10: M76.0
Detta smärtsamma tillstånd ses i eller nära fästet för två av de muskler som sitter på utsidan av höftkulan (latin: trochanter). Orsaken är oftast ren överbelastning, antingen statiskt som när man kör långa sträckor, eller som ett resultat av långvarigt stående/gående arbete på hårda ytor.

Symptom:

 • Smärtorna sitter ovanför och bakom höftkulan under eller efter belastning.
 • Kan förväxlas med inflammation i slemhinnor (latin: bursit trochanterica) på utsidan av höftkulan.

Behandling:

 • Vila, avlastning, eventuellt lätt massage i det akuta stadiet.
 • Efter det akuta stadiet: Hårdare massage, tvärfibermassage, manipulation samt stretchövningar.
 • Stötvågsbehandling eller tryckvågsbehandling.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.