HÖFTLEDSARTROS

Höftledsartros

Diagnoskod enligt ICD-10: M16.1

Definition: Degenerativa ledbroskförändringar.

Man delar in artrossjukdomen i två typer – primär artros och sekundär artros.

Primär artros:

Orsak: De sjukdomsrelaterade orsakerna bakom artros är oklara och det finns att antal olika teorier om orsakerna till dess uppkomst. En av teorierna går ut på att mikrotrauma förstör ledbroskets struktur och leder till ökat vatteninnehåll i ledbrosket, vilket i sin tur gör det mindre motståndskraftigt mot belastning. Sannolikt finns också en viss ärftlighetsfaktor som man bör ta hänsyn till. Vissa former av kraftig belastning på höftleden förefaller kunna lösa ut besvären.

Symtom: Utvecklingen följer oftast ett speciellt mönster där besvären vanligen börjar med morgonstelhet eller igångsättningssmärta när man reser sig efter en tid stillasittande. Symtombilden är tydligast i höft, ljumske och/eller lår och kan stråla ner mot knät. Efter en tid uppstår belastningssmärta som gör att man börja halta, vilket minskar gångsträckorna. Senare uppkommer även vilovärk. Symtomen kan spontant variera och uppträda i skov om flera månader under de första åren.

Status: Successivt alltmer inskränkt rörelseförmåga, börjar med rotationsinskränkning (inåtrotationen först). Därefter adduktions- och extensionsinskräkning. Senare i förloppet kontraktur med framförallt flektions-adduktions-utåtrotationskontraktur med en funktionell benförkortning. Ändring av gångmönster med förkortade steg och hälta senare i förloppet. Muskelhypotrofier, ffa glutealt med Trendelenburghälta. Trokanteriter kan förekomma sekundärt.

Differentialdiagnoser: Trokanterit, coxit, spondylos, lumbago, ischias, claudicatio intermittens, metastaser.

Behandling

  • Stötvågsbehandling, tryckvågsbehandling
  • Motion!
  • Analgetika och/eller NSAID.
  • Glukosamin kan prövas vid lätt till måttlig artros. Eftersom effekten kommer långsamt är glukosamin inte lämpligt som korttidsbehandling och man kan förvänta eventuell behandlingseffekt efter 2-3 månader.
  • Använd eventuellt käpp för avlastning.
  • Viktnedgång vid övervikt.
  • Vid värk som kräver daglig dos med smärtstillande och eller inflammationsdämpande medicin remitteras patienten till ortoped för operationsbedömning.

Sekundär artros

Orsak: Kan uppträda till följd av trauma mot leden, anatomiska avvikelser, inflammatoriska ledsjukdomar. Besvären kan också vara ärftligt betingade.
Symtom: Se Primär artros ovan.
Behandling: Se Primär artros ovan.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.