Diagnoskod enligt ICD-10: M76.0

Detta smärtsamma tillstånd ses i eller nära fästet för två av de muskler som sitter på utsidan av höftkulan (latin: trochanter). Orsaken är oftast en överbelastningsskada, vilken i sig kan bero på statisk belastning (exempelvis när man kör långa sträckor) eller som ett resultat av långvarigt stående/gående arbete på hårda ytor.

I det tidiga skedet av skadan ter sig besväret mer som en inflammation, men efter en tid blir dessa besvär allt mer kroniska och då påbörjas en fibros- eller adherensbildning i det aktuella området. Vidare ser man en degeneration av kollagen vävnad, som karaktäriseras av kompakta anhopningar av fibroblaster, vaskulär hyperplasi och oorganiserade kollagentrådar utan tecken på inflammation. I det kroniska skedet övergår alltså besvären till en trochanteros (och då reduceras inflammationen kraftigt, alternativt försvinner helt). I det kroniska stadiet mister därför de inflammationsdämpande medicinerna sin effekt.

Symptom

  • Smärtorna sitter ovanför och bakom höftkulan under eller efter belastning.
  • Kan förväxlas med inflammation i slemhinnor (latin: bursit trochanterica) på utsidan av höftkulan.

Behandling

  • Vila, avlastning, eventuellt lätt massage samt eventuellt inflammationsdämpande mediciner i det akuta stadiet.
  • Stötvågsbehandling eller tryckvågsbehandling.
  • Efter det akuta stadiet: Hårdare massage, tvärfibermassage, manipulation samt stretchövningar.
  • Styrketräning med fokus på ökad styrka och uthållighet av alla inblandade muskler.
  • Balans- och koordinationsträning.
  • Ergonomisk rådgivning.