KBT/Coaching

KBT/Coaching

KBT/Coaching i Karlstad

Verktyg för personlig och professional utveckling

Förändring är ett centralt begrepp i vår tid och att driva förändringsarbete är en nödvändighet i all affärsverksamhet och i det privata livet idag. Snabb förändringstakt, stora informationsmängder, krav på hög kompetens, fler krävande kunder, större konkurrens, ny teknologi, ställer krav både på chefer, medarbetare och i det privata livet. Listan kan göras lång. Samtidigt skall allt ske snabbt. Tid har blivit en av de viktigaste konkurrensfaktorerna.

Coaching som metod kan möta många av de utmaningar som dagens företagande och privatlivet står inför där förändring och nytänkande är det centrala. Effekterna av coaching kan ses på individ, grupp, organisations- och verksamhetsnivå.

Coaching kan benämnas som ett verktyg att hjälpa andra att lyckas. Verktygen är:

 • Det konsultativa förhållningssättet
 • Samtalsmetoden
 • Ställa öppna relevanta frågor
 • Lyssna aktivt
 • Inspirera till självtillit
 • Uppmana till handling
 • Ge konstruktiv kritik och feedback
 • Ge beröm
 • Fråga efter resultat

Coaching utgår alltid från den konkreta situationen som personen befinner sig i. Utifrån glappet mellan hur personen upplever sin nuvarande situation – nuläget – och vilken situation personen önskar – önskat läge – hjälper coachen individen att utveckla sitt sätt att tänka, sitt sätt att vara och sitt sätt att lära sig, så att denne kan förverkliga och uppnå sina mål genom handling.

Coaching handlar om att:

 • använda både hjärna och hjärta
 • hitta en balans mellan struktur och process
 • ställa diagnos
 • fokusera
 • sätta upp mål och resultatkriterier
 • kunna planera
 • välja handlingsalternativ
 • förutsäga utveckling
 • identifiera hinder
 • implementera
 • genomföra
 • se möjligheter
 • fungera bättre med andra
 • få team och människor att må bra
 • skapa ett bättre liv
 • hantera konflikter
 • lära sig att lyssna och vara tydlig
 • våga reflektera kring sin egen personlighet utifrån styrkor, begränsningar och utvecklingspunkter uppmuntras till öppenhet
 • ha tålamod
 • inge förtroende
 • känna empati
 • ha en förmåga att leda sig själv och andra
 • kommunicera ärligt, rakt med ödmjukhet

Coaching inom företaget, organisationen, m.m.

För chefer är coaching ett viktigt instrument och ledarverktyg. För att nå framgång som chef behöver man precis som framgångsrika idrottsutövare fortsätta träna, öva och utveckla sina färdigheter även när toppen är nådd. Man behöver kunna leda sig själv, förstå och styra sina tankar och känslor, vara medveten om sitt beteende och ta ansvar för sina handlingar och ha fokus på framtids- och lösningsorientering. Genom att utveckla sig i sin ledarroll, skapas en coachande företagskultur som i sin tur påverkar medarbetare till att bli självständiga och lärande individer.

För företag är coaching en kraftfull metod för utveckling. Man vinner självgående och välmotiverade medarbetare. coaching är därför ett verktyg som skapar motivation med högre resultat som följd vilket har bekräftats av många framgångsrika företag.

Ledarskap handlar om inflytande och en förmåga att utvecklas och kunna påverka. Man har funnit att de ledare som uppnått bäst ekonomiskt resultat även är bäst på att coacha sina medarbetare.

Med coaching kan medarbetare ledas till större effektivitet och uppnå resultat samtidigt som de känner att arbetet är meningsfullt, inspirerande och utvecklande.

FRÅGOR

  ÖPPETTIDER

Mandag – Torsdag 8:00 – 17:00
Fredag 8:00 – 16:00
Lördag – Söndag Stängd

   054-212169

 ADRESS

Förändring är ett centralt begrepp i vår tid och att driva förändringsarbete är en nödvändighet i all affärsverksamhet och i det privata livet idag. Snabb förändringstakt, stora informationsmängder, krav på hög kompetens, fler krävande kunder, större konkurrens, ny teknologi, ställer krav både på chefer, medarbetare och i det privata livet. Listan kan göras lång. Samtidigt skall allt ske snabbt. Tid har blivit en av de viktigaste konkurrensfaktorerna.

Coaching som metod kan möta många av de utmaningar som dagens företagande och privatlivet står inför där förändring och nytänkande är det centrala. Effekterna av coaching kan ses på individ, grupp, organisations- och verksamhetsnivå.

Coaching kan benämnas som ett verktyg att hjälpa andra att lyckas. Verktygen är:

 • Det konsultativa förhållningssättet
 • Samtalsmetoden
 • Ställa öppna relevanta frågor
 • Lyssna aktivt
 • Inspirera till självtillit
 • Uppmana till handling
 • Ge konstruktiv kritik och feedback
 • Ge beröm
 • Fråga efter resultat

Coaching utgår alltid från den konkreta situationen som personen befinner sig i. Utifrån glappet mellan hur personen upplever sin nuvarande situation – nuläget – och vilken situation personen önskar – önskat läge – hjälper coachen individen att utveckla sitt sätt att tänka, sitt sätt att vara och sitt sätt att lära sig, så att denne kan förverkliga och uppnå sina mål genom handling.

Coaching handlar om att:

 • använda både hjärna och hjärta
 • hitta en balans mellan struktur och process
 • ställa diagnos
 • fokusera
 • sätta upp mål och resultatkriterier
 • kunna planera
 • välja handlingsalternativ
 • förutsäga utveckling
 • identifiera hinder
 • implementera
 • genomföra
 • se möjligheter
 • fungera bättre med andra
 • få team och människor att må bra
 • skapa ett bättre liv
 • hantera konflikter
 • lära sig att lyssna och vara tydlig
 • våga reflektera kring sin egen personlighet utifrån styrkor, begränsningar och utvecklingspunkter uppmuntras till öppenhet
 • ha tålamod
 • inge förtroende
 • känna empati
 • ha en förmåga att leda sig själv och andra
 • kommunicera ärligt, rakt med ödmjukhet

Coaching inom företaget, organisationen, m.m.

För chefer är coaching ett viktigt instrument och ledarverktyg. För att nå framgång som chef behöver man precis som framgångsrika idrottsutövare fortsätta träna, öva och utveckla sina färdigheter även när toppen är nådd. Man behöver kunna leda sig själv, förstå och styra sina tankar och känslor, vara medveten om sitt beteende och ta ansvar för sina handlingar och ha fokus på framtids- och lösningsorientering. Genom att utveckla sig i sin ledarroll, skapas en coachande företagskultur som i sin tur påverkar medarbetare till att bli självständiga och lärande individer.

För företag är coaching en kraftfull metod för utveckling. Man vinner självgående och välmotiverade medarbetare. coaching är därför ett verktyg som skapar motivation med högre resultat som följd vilket har bekräftats av många framgångsrika företag.

Ledarskap handlar om inflytande och en förmåga att utvecklas och kunna påverka. Man har funnit att de ledare som uppnått bäst ekonomiskt resultat även är bäst på att coacha sina medarbetare.

Med coaching kan medarbetare ledas till större effektivitet och uppnå resultat samtidigt som de känner att arbetet är meningsfullt, inspirerande och utvecklande.

FRÅGOR

  ÖPPETTIDER

Mandag – Torsdag 8:00 – 17:00
Fredag 8:00 – 16:00
Lördag – Söndag Stängd

   054-212169

 ADRESS

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.