Kiropraktik

Kiropraktik

Kiropraktor i Karlstad

Kiropraktisk behandling är mycket effektivt mot besvär och låsningar i till exempel rygg, höfter, nacke och axlar.

De allra flesta som söker hjälp hos en legitimerad kiropraktor gör det för någon form av smärtlindring. Kiropraktisk behandling har visat sig vara effektiv när det gäller att lindra viss akut och kronisk smärta. Den största vinsten som en patient oftast får när han eller hon besöker en kiropraktor, är dock att den akademiskt utbildade kiropraktorn redan i undersökningen fokuserar på att finna den underliggande orsaken till besvären. Traditionell kiropraktisk behandling kan vara till god hjälp exempelvis för den som lider av:

 • Besvär från nacke, skuldra, axel, arm, armbåge, hand och finger

 • Besvär från ländrygg, bäcken, höft, ben, knäled, fot och tå

 • Ischias och/eller domningar

 • Huvudvärk och migrän

 • Pisksnärtskada (whiplash)

 • Yrsel och/eller illamående (ffa där patienten också har nackbesvär)

 • Rygg- och bäckensmärta i samband med graviditet

Det första besöket

Vid det första besöket får du berätta hur dina besvär har uppstått och utvecklat sig. Vi går också genom din sjukdomshistoria och ditt allmänna hälsotillstånd. Därefter följer en grundlig ortopedisk, neurologisk och kiropraktisk undersökning för att kartlägga orsaken till dina problem.

Om frågor kvarstår efter dessa undersökningar kan du vid behov remitteras till annan diagnostisk undersökning som exempelvis röntgen. Om besväret anses bättre kunna behandlas av andra, kommer du att remitteras till andra specialister.

Behandlingens tre faser

Som du säkert förstår, varierar undersökningen och behandlingen under de olika besöken en hel del. Variationerna är bl.a. beroende på vad orsaken till besvärsbilden är och hur länge patienten har haft symptomen. Detta gör att turordningen på hur vi behandlar patienterna kan variera en del. Vid andra besöket går vi normalt tillsammans igenom undersökningsfynden och lägger upp en behandlingsplan utifrån patientens behov och målsättning. De flesta patienterna som besöker HälsoCentrum kommer in med relativt akuta besvär. Det viktigaste för dessa patienter, är att så snabbt som möjligt kunna känna sig bättre. Behandlingsplanen inleds med en akut behandlingsfas, vilket efter utvärdering kan övergå till en rehabiliteringsfas och avslutas förhoppningsvis i en hälsofas.

Akut behandlingsfas omfattar oftast 2-8 behandlingstillfällen under en 2-4 veckors period. De följs sedan av en utvärdering. Målet med den akuta behandlingsfasen är smärtlindring, minskad inflammation, ökad rörlighet och förbättrad funktion. För de flesta börjar denna förbättring märkas redan efter några få behandlingar. En del kan dock tillfälligt uppleva visst obehag eller återkomst av tidigare besvär som ett led i den omställningsprocess kroppen påbörjat. Vi rekommenderar våra patienter att boka upp alla sina besök under den akuta behandlingsfasen i förväg. Att varje patient prioriterar sin hälsa framför annat i sin kalender visar sig gång på gång vara en värdefull investering.

Om patienten sedan väljer att gå vidare följer Rehabiliteringsfas vars syften är fortsatt korrigering av de underliggande orsakerna till patientens problem samt att förebygga återfall. Nu är besvären till största delen borta, vävnaderna läker, muskler och ledband förstärks, samt anpassar sig till den nya situationen. Denna fas som är beroende på patientens utgångsläge och dennes nuvarande situation, kan pågå under allt från några månader till flera år. Under denna fas reduceras behandlingsfrekvensen gradvis och kompletteras vid behov med träningsprogram, orthoser (skoinlägg) eller speciella skor, kostråd och ergonomisk rådgivning mm.

Många har vid det här laget insett vikten av god rygghälsa och väljer kiropraktik i hälsofrämjande syfte. I likhet med regelbundna besök hos tandläkare och optiker, erbjuder Hälsofasen periodiska kontroller av hälsan med specifik undersökning av de besvär som patienten ursprungligen sökte vård för. I kombination med motion, bra kost och god återhämtning, kan patienten i många fall både undvika problem samt främja sin hälsa och sitt välbefinnande på längre sikt.

Är Hälsofasen, det vill säga att förebygga, egentligen nödvändig?

Handen på hjärtat, tandvården är sannolikt den typen av vård som fått bäst resultat. Sveriges befolkning har betydligt bättre tänder nu än för 50 år sedan, trots ett ökat intag av socker. Detta kommer troligen av flera anledningar som: Fluortandkräm, tandtråd, regelbundna uppföljningar av tandhygienist och tandläkare, där man tar bort tandsten samt lagar hål innan de blivit för stora.

Den traditionella vården, utan periodisk uppföljning har dock inte haft samma positiva resultat. Trots att kostnaden för denna vård liksom medicinanvändandet har ökat explosionsartat, är betydligt fler sjukskrivna och sjukpensionerade idag i jämförelse med för 50 år sedan. Att sedan skylla på en åldrande befolkning vilket ofta görs är inte korrekt. Detta då sjukskrivningar och förtidspensioneringar på grund av sjukdom enbart drabbar människor under 65 års ålder, det vill säga under pensionsåldern. Detta kan innebära att även om livslängden ökat, så har livskvaliteten sannolikt minskat.

Behandlingsmetoder

Den vanligaste kiropraktiska behandlingsmetoden hos oss är en kombination av ledspecifika kiropraktiska justeringar tillsammans med individuellt anpassad egenträning, ergonomisk rådgivning och eventuella råd om medicinering med receptfria läkemedel. Den kiropraktiska justeringen innebär att behandlingen inriktas på att återskapa normal rörlighet i en speciell led, med ett mycket specifikt tryck i en specifik rörelseriktning. Kraften i trycket varierar beroende på vem som behandlas. Genom träning och ergonomisk rådgivning optimeras chanserna att bibehålla den normaliserade rörligheten.

Vid barnbehandling eller vid behandling av bensköra människor, där man misstänker osteoporos, ersätter vi manipulationen med mycket lätta tryck och töjningar. Ibland kallas liknande behandling för mobilisering. Denna typ av behandling används ibland även vid behandling av vuxna.

Rehabilitering

I stort sett lika vanlig som de ledspecifika kiropraktiska justeringarna är individuellt anpassade träningsprogram. Dessa kan bestå av väldigt många kombinationer och syftar både till att “få igång patienterna”, samt att så snabbt som möjligt se till att patienten återfår förlorad styrka och stabilitet. Den fysiska träningen består oftast till en början av relativt enkla “kom igång program” med skogspromenader, töjprogram och lätta egenträningsprogram utan vikter. När patienten börjar bli bättre följer mer komplicerade övningar, exempelvis träning med gummiband, krävande stabiliseringsprogram eller allt mer avancerade gymprogram.

Traditionell träning, ATM2® och radial tryckvågsbehandling med Swiss Dolorclast®

Till den traditionella kiropraktiska behandlingen har vi på HälsoCentrum valt att lägga extra stor vikt på rehabilitering i form av traditionell träning och töjning, men även genom en helt ny revolutionerande form av stabiliseringsträning kallad ATM2®.

Läs mer information om ATM2 >>

Radial tryckvågsbehandling

Vi har även satsat på att kunna erbjuda våra patienter radial tryckvågsbehandling (rESWT) genom Swiss Dolorclast®. Detta är en synnerligen effektiv behandlingsform vid besvär bestående av kroniska seninflammationer lokaliserade i axlar, armbågar, höfter, knän och akillessenor. Vidare används tryckvågsbehandling effektivt mot hälsporrar och smärtor under fotsulorna.

Läs mer om radial tryckvågsbehandling >>

Vår målsättning

Vår målsättning är att alla aspekter av patientens Hälsa alltid skall sättas i Centrum. Detta gäller oavsett vem som behandlar patienten. Denna filosofi har givit vår klinik sitt namn.

FRÅGOR

  ÖPPETTIDER

Mandag – Torsdag 8:00 – 17:00
Fredag 8:00 – 16:00
Lördag – Söndag Stängd

   054-212169

 ADRESS

De allra flesta som söker hjälp hos en legitimerad kiropraktor gör det för någon form av smärtlindring. Kiropraktisk behandling har visat sig vara effektiv när det gäller att lindra viss akut och kronisk smärta. Den största vinsten som en patient oftast får när han eller hon besöker en kiropraktor, är dock att den akademiskt utbildade kiropraktorn redan i undersökningen fokuserar på att finna den underliggande orsaken till besvären. Traditionell kiropraktisk behandling kan vara till god hjälp exempelvis för den som lider av:

 • Besvär från nacke, skuldra, axel, arm, armbåge, hand och finger

 • Besvär från ländrygg, bäcken, höft, ben, knäled, fot och tå

 • Ischias och/eller domningar

 • Huvudvärk och migrän

 • Pisksnärtskada (whiplash)

 • Yrsel och/eller illamående (ffa där patienten också har nackbesvär)

 • Rygg- och bäckensmärta i samband med graviditet

Det första besöket

Vid det första besöket får du berätta hur dina besvär har uppstått och utvecklat sig. Vi går också genom din sjukdomshistoria och ditt allmänna hälsotillstånd. Därefter följer en grundlig ortopedisk, neurologisk och kiropraktisk undersökning för att kartlägga orsaken till dina problem.

Om frågor kvarstår efter dessa undersökningar kan du vid behov remitteras till annan diagnostisk undersökning som exempelvis röntgen. Om besväret anses bättre kunna behandlas av andra, kommer du att remitteras till andra specialister.

Behandlingens tre faser

Som du säkert förstår, varierar undersökningen och behandlingen under de olika besöken en hel del. Variationerna är bl.a. beroende på vad orsaken till besvärsbilden är och hur länge patienten har haft symptomen. Detta gör att turordningen på hur vi behandlar patienterna kan variera en del. Vid andra besöket går vi normalt tillsammans igenom undersökningsfynden och lägger upp en behandlingsplan utifrån patientens behov och målsättning. De flesta patienterna som besöker HälsoCentrum kommer in med relativt akuta besvär. Det viktigaste för dessa patienter, är att så snabbt som möjligt kunna känna sig bättre. Behandlingsplanen inleds med en akut behandlingsfas, vilket efter utvärdering kan övergå till en rehabiliteringsfas och avslutas förhoppningsvis i en hälsofas.

Akut behandlingsfas omfattar oftast 2-8 behandlingstillfällen under en 2-4 veckors period. De följs sedan av en utvärdering. Målet med den akuta behandlingsfasen är smärtlindring, minskad inflammation, ökad rörlighet och förbättrad funktion. För de flesta börjar denna förbättring märkas redan efter några få behandlingar. En del kan dock tillfälligt uppleva visst obehag eller återkomst av tidigare besvär som ett led i den omställningsprocess kroppen påbörjat. Vi rekommenderar våra patienter att boka upp alla sina besök under den akuta behandlingsfasen i förväg. Att varje patient prioriterar sin hälsa framför annat i sin kalender visar sig gång på gång vara en värdefull investering.

Om patienten sedan väljer att gå vidare följer Rehabiliteringsfas vars syften är fortsatt korrigering av de underliggande orsakerna till patientens problem samt att förebygga återfall. Nu är besvären till största delen borta, vävnaderna läker, muskler och ledband förstärks, samt anpassar sig till den nya situationen. Denna fas som är beroende på patientens utgångsläge och dennes nuvarande situation, kan pågå under allt från några månader till flera år. Under denna fas reduceras behandlingsfrekvensen gradvis och kompletteras vid behov med träningsprogram, orthoser (skoinlägg) eller speciella skor, kostråd och ergonomisk rådgivning mm.

Många har vid det här laget insett vikten av god rygghälsa och väljer kiropraktik i hälsofrämjande syfte. I likhet med regelbundna besök hos tandläkare och optiker, erbjuder Hälsofasen periodiska kontroller av hälsan med specifik undersökning av de besvär som patienten ursprungligen sökte vård för. I kombination med motion, bra kost och god återhämtning, kan patienten i många fall både undvika problem samt främja sin hälsa och sitt välbefinnande på längre sikt.

Är Hälsofasen, det vill säga att förebygga, egentligen nödvändig?

Handen på hjärtat, tandvården är sannolikt den typen av vård som fått bäst resultat. Sveriges befolkning har betydligt bättre tänder nu än för 50 år sedan, trots ett ökat intag av socker. Detta kommer troligen av flera anledningar som: Fluortandkräm, tandtråd, regelbundna uppföljningar av tandhygienist och tandläkare, där man tar bort tandsten samt lagar hål innan de blivit för stora.

Den traditionella vården, utan periodisk uppföljning har dock inte haft samma positiva resultat. Trots att kostnaden för denna vård liksom medicinanvändandet har ökat explosionsartat, är betydligt fler sjukskrivna och sjukpensionerade idag i jämförelse med för 50 år sedan. Att sedan skylla på en åldrande befolkning vilket ofta görs är inte korrekt. Detta då sjukskrivningar och förtidspensioneringar på grund av sjukdom enbart drabbar människor under 65 års ålder, det vill säga under pensionsåldern. Detta kan innebära att även om livslängden ökat, så har livskvaliteten sannolikt minskat.

Behandlingsmetoder

Den vanligaste kiropraktiska behandlingsmetoden hos oss är en kombination av ledspecifika kiropraktiska justeringar tillsammans med individuellt anpassad egenträning, ergonomisk rådgivning och eventuella råd om medicinering med receptfria läkemedel. Den kiropraktiska justeringen innebär att behandlingen inriktas på att återskapa normal rörlighet i en speciell led, med ett mycket specifikt tryck i en specifik rörelseriktning. Kraften i trycket varierar beroende på vem som behandlas. Genom träning och ergonomisk rådgivning optimeras chanserna att bibehålla den normaliserade rörligheten.

Vid barnbehandling eller vid behandling av bensköra människor, där man misstänker osteoporos, ersätter vi manipulationen med mycket lätta tryck och töjningar. Ibland kallas liknande behandling för mobilisering. Denna typ av behandling används ibland även vid behandling av vuxna.

Rehabilitering

I stort sett lika vanlig som de ledspecifika kiropraktiska justeringarna är individuellt anpassade träningsprogram. Dessa kan bestå av väldigt många kombinationer och syftar både till att “få igång patienterna”, samt att så snabbt som möjligt se till att patienten återfår förlorad styrka och stabilitet. Den fysiska träningen består oftast till en början av relativt enkla “kom igång program” med skogspromenader, töjprogram och lätta egenträningsprogram utan vikter. När patienten börjar bli bättre följer mer komplicerade övningar, exempelvis träning med gummiband, krävande stabiliseringsprogram eller allt mer avancerade gymprogram.

Traditionell träning, ATM2® och radial tryckvågsbehandling med Swiss Dolorclast®

Till den traditionella kiropraktiska behandlingen har vi på HälsoCentrum valt att lägga extra stor vikt på rehabilitering i form av traditionell träning och töjning, men även genom en helt ny revolutionerande form av stabiliseringsträning kallad ATM2®.

Läs mer information om ATM2 >>

Radial tryckvågsbehandling

Vi har även satsat på att kunna erbjuda våra patienter radial tryckvågsbehandling (rESWT) genom Swiss Dolorclast®. Detta är en synnerligen effektiv behandlingsform vid besvär bestående av kroniska seninflammationer lokaliserade i axlar, armbågar, höfter, knän och akillessenor. Vidare används tryckvågsbehandling effektivt mot hälsporrar och smärtor under fotsulorna.

Läs mer om radial tryckvågsbehandling >>

Vår målsättning

Vår målsättning är att alla aspekter av patientens Hälsa alltid skall sättas i Centrum. Detta gäller oavsett vem som behandlar patienten. Denna filosofi har givit vår klinik sitt namn.

FRÅGOR

  ÖPPETTIDER

Mandag – Torsdag 8:00 – 17:00
Fredag 8:00 – 16:00
Lördag – Söndag Stängd

   054-212169

 ADRESS

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.