Mål med behandlingen

Mål med behandlingen

Det finns en rad skäl att välja kiropraktorbehandling på vår klinik, de vanligaste är:

 • Akut smärtlindring
 • Att kunna sova en hel natt utan att behöva vakna av smärta
 • Förebyggande kiropraktorbehandling, så du slipper återfall
 • För att bättre kunna utöva en idrott
 • För att kunna sköta arbetet
 • För att få en förbättrad hållning
 • För att kunna sköta de normala hushållssysslorna
 • För att kunna lyfta barnbarnen
 • För allmänt välbefinnande

Det är viktigt att patienten tillsammans med kiropraktorn kommer överens om vilken målsättning som finns innan behandlingen påbörjas.

Kiropraktik som smärtlindring

Över 90 procent av förstagångsbesökarna på HälsoCentrum söker oss för någon form av smärtlindring. Kiropraktik har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod för just smärta. Nästan alla som söker för att få hjälp mot smärta, får smärtlindring på bara några få behandlingar.

Kiropraktik som orsaksbehandling

Den största vinsten som de flesta patienter gör när de träffar en kiropraktor på HälsoCentrum, är att man hittar orsakerna till patientens besvär. Detta är möjligt genom att kiropraktorerna har en femårig akademisk utbildning på ett internationellt ackrediterat universitet, där de blir specialiserade på att differentialdiagnostisera och behandla patienter. Vidare är kiropraktorerna på HälsoCentrum mycket noggranna och detaljerade i sina undersökningar, som enbart är riktade till att finna de grundläggande orsakerna till patientens besvär. Om sedan patienten anses bäst kunna behandlas på kliniken kommer han/hon att behandlas där. Om vi anser att patienten bäst kan behandlas av annan specialistvård, kommer han/hon att remitteras till denna. Oavsett vilken symptombild patienten än presenterar sig med, skall alltid orsaken till besvären utredas grundligt.

Förebyggande kiropraktisk behandling

När patienterna väl blivit av med sina besvär eller fått symptombilden klart reducerad, väljer många att behandla sig förebyggande för att se till att besvären inte kommer tillbaka, speciellt om de haft återkommande besvär tidigare i livet. Behandlingen består oftast av periodvisa kiropraktiska uppföljningar där intervallet varierar ifrån patient till patient, beroende på varje patients individuella förutsättningar. Vid uppföljningarna ser man till att utvecklingen är den eftersträvade. Vid behandlingarna tar man ofta bort mindre s.k. låsningar med mobiliserings- eller manipulationsbehandling. Dessutom får patienterna ergonomisk rådgivning samt olika tränings- och töjningsprogram, vilka specialdesignas för varje enskild patient. Vid uppföljningen följs äldre träningsprogram upp och utvecklas allt eftersom patienten blir allt starkare och friskare. Många patienter väljer i detta skede även att få massage, för att se till att musklerna hålls mjuka och smidiga.

Kiropraktik och idrott

På HälsoCentrum behandlar vi många idrottsutövare som har fyra typer av mål:

 • Att snabbt och effektivt kunna läka en skada
 • Att förhindra uppkomsten av skador
 • Förbättra prestationen
 • Samt att kunna fortsätta med sin favoritsysselsättning.

Avslutningsvis

Då listan kan göras betydligt längre och besvären varierar så mycket som de gör, är det viktigt att du som patient diskuterar med oss om dina mål och vad du vill få ut av din behandling. På det sättet kan vi hjälpas åt med det som är viktigt för dig.

Välkommen!

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.