Vad är en kiropraktor

Vad är en kiropraktor

Internationella antagningskrav till kiropraktorutbildning

Generellt sett gäller samma minimikrav som för läkarutbildningen, d.v.s. att den blivande studenten skall ha examinerats ifrån en tre-årig naturvetenskaplig linje. Därutöver kommer olika krav beroende på vilket utbildningsland man väljer. Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) har gjort en sammanställning över de krav som ställs i olika länder för att få börja på en internationellt erkänd kiropraktorutbildning. Du kan också själv ladda ner LKRs infoblad (pdf).

Studier på internationellt erkända kiropraktorutbildningar

De internationellt erkända kiropraktorutbildningarna har minst en fem-årig akademisk utbildning.
I Europa finns kiropraktiska lärosäten i Danmark, England, Schweiz, Frankrike och Spanien. (LKR) har gjort en sammanställning över dessa.
I Nordamerika finns ett flertal utbildningar i USA och Canada. Även över dessa har LKR gjort en sammanställning
Vidare finns ett flertal kiropraktiska lärosäten i Australien och Nya Zealand. Även här har LKR gjort en sammanställning över internationellt erkända kiropraktorutbildningar.
Är du intresserad av att börja studera till kiropraktor, kan du kontakta LKRs studievägledning.
Efter examination ifrån ett internationellt godkänt kiropraktiskt lärosäte har våra nyexaminerade studenter akademiska poäng som motsvarar en magisterexamen. Därefter skall en ettårig AT-tjänstgöring avklaras. När detta är genomfört, kan man söka legitimation som kiropraktor hos Socialstyrelsen.

Definition på det svenska titelskyddet

Den 1 januari 1999 trädde lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) i kraft. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke, skyddad yrkestitel och skyddad specialistbeteckning för ett antal vårdyrken. Ändringar i lagen infördes den 1 april 2006. I lagen framgår att bl.a. kiropraktor är en skyddad yrkestitel. Detta innebär att man inte får kalla sig kiropraktor om man inte har legitimation som kiropraktor (eller efter examen genomgår föreskriven AT-tjänstgöring). Den som bryter mot ensamrätten till yrkestitel kan dömas till böter.

Några krav som legitimationen ställer på kiropraktorn

  • En kiropraktor skall precis som övrig legitimerad vårdpersonal behandla inom vetenskap och beprövad erfarenhet.

  • Kiropraktorn har journalföringsplikt, regler finns hur denna skall utföras samt förvaras.
  • Kiropraktorn har tystnadsplikt.

  • Precis som all legitimerad vårdpersonal är kiropraktorn skyldig att rapportera eventuella skador och skaderisker i enlighet med Lex Maria.

  • Som legitimerad vårdgivare är kiropraktorn också skyldig att ha tecknat en patientförsäkring.

  • Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) genomför utvärdering och tillsyn av kiropraktorernas verksamhet.

Andra saker som kan vara värt att veta och som är till gagn för dig som patient

Vad gör en kiropraktor på HälsoCentrum?

Våra kiropraktorer undersöker och behandlar olika funktionella besvär och smärttillstånd i kroppen. Främsta fokus är på leder, nervsystem och muskler.
Exempel på besvär som oftast kan behandlas med framgång är smärta i nacke, axlar, rygg, armar och ben. Även symptom som huvudvärk, stelhet, domningar och utstrålningar kan oftast behandlas med gott resultat av en kiropraktor.

Behandlingsmetoder som används är grundade på forskning och/eller beprövad erfarenhet. Dessa inkluderar oftast en kombination av manipulation, mobilisering, mjukdelsbehandling, individuellt anpassade tränings- och töjprogram, ergonomisk rådgivning, vid behov även kostrådgivning och rekommendationer på receptfria läkemedel (ofta i samråd med patientens ordinarie läkare). Till vår hjälp har vi nu även tryckvågsbehandling som även kallas stötvågsbehandling, samt ATM2 (stabiliseringsträning med fantastiska resultat).

Våra kiropraktorer behandlar inte åkommor eller patientkategorier där det inte finns något logiskt tillvägagångssätt till en diagnos eller möjlighet att behandlingen skulle kunna hjälpa.

Skulle någon av våra kiropraktorer vid en undersökning behöva göra ytterligare diagnostisk undersökning för att säkerställa en korrekt diagnos, remitteras du som patient till denna. Om kiropraktorerna finner att du har ett besvär som bättre kan behandlas av annan specialist, remitteras du till denne. Vi samarbetar med olika vårdgivare för din skull. För oss är det viktigast att din hälsa står i centrum (inte vårt ego). Det är av denna filosofi vår klinik fått sitt namn.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.