Diagnoskod enligt ICD-10: M92.5

Osgood Schlatter sjukdom
Allmänt: Osgood Schlatter kallas ofta för slatter i folkmun. Besväret beskrivs oftast som en smärta vid ansträngning, som är lokaliserad strax under framsidan av det drabbade knäet.

Orsak: Överbelastningstillstånd i patellas seninfästning i tuberositas tibiae (knölen på framsidan av skenbenet strax under knäet).

Symtom: Smärta distinkt över Tuberositas tibiae. Drabbar framförallt i 10-14 årsåldern (mestadels fysiskt aktiva pojkar). Smärtan känns tydligast under och eventuellt efter ansträngning.

Status: I regel normal knästatus men distinkt öm över tuberositas tibiae, som också kan vara uppdriven/svullen.

Differentialdiagnos: Skelettumör (Ewings sarkom – sällsynt).

Behandling:

  • Tryckvågsbehandling eller stötvågsbehandling. Vi har mycket bra erfarenheter av denna behandlingsform för patienter med Schlatter!
  • Självläkande, men kan ta flera år.
  • Undvik de värst utlösande faktorerna, men uppmuntra till fortsatt idrottande som inte provocerar smärtor.
  • Inflammationsdämpande medicin gelform.
  • I sällsynta fall förekommer gipsning och även borttagning av lösa fragment vid senfästet.