OSGOOD SCHLATTER

Diagnoskod enligt ICD-10: M92.5

Allmänt: Osgood Schlatter kallas ofta för slatter i folkmun. Besväret beskrivs oftast som en smärta vid ansträngning, som är lokaliserad strax under framsidan av det drabbade knäet.

Orsak: Överbelastningstillstånd i patellas seninfästning i tuberositas tibiae (knölen på framsidan av skenbenet strax under knäet).

Symtom: Smärta distinkt över Tuberositas tibiae. Drabbar framförallt i 10-14 årsåldern (mestadels fysiskt aktiva pojkar). Smärtan känns tydligast under och eventuellt efter ansträngning.

Status: I regel normal knästatus men distinkt öm över tuberositas tibiae, som också kan vara uppdriven/svullen.

Differentialdiagnos: Skelettumör (Ewings sarkom – sällsynt).

Behandling:

  • Tryckvågsbehandling eller stötvågsbehandling. Vi har mycket bra erfarenheter av denna behandlingsform för patienter med Schlatter!
  • Självläkande, men kan ta flera år.
  • Undvik de värst utlösande faktorerna, men uppmuntra till fortsatt idrottande som inte provocerar smärtor.
  • Inflammationsdämpande medicin gelform.
  • I sällsynta fall förekommer gipsning och även borttagning av lösa fragment vid senfästet.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.