LJUMSKSMÄRTOR

Ljumsksmärtor

Ljumsksmärtor.

Ljumsksmärtor är ett relativa vanligt smärttillstånd som kan ha en rad olika orsaker. De uppträder ganska ofta både amatörer och professionella idrottare över hela världen, särskilt i sk stop-and-go-sporter så som fotboll och ishockey med typiska idrottsspecifika rörelser. Man skall även komma ihåg att människor som inte motionerar speciellt mycket också drabbas, även om det inte sker lika frekvent. Eftersom spelare med ljumsksmärtor ofta måste hålla sig borta från sport i mer än 6 månader, utgör detta lidande en allvarlig kronisk överansträngningsskada för idrottare. Icke-kirurgisk terapi är framgångsrik vid behandling av överbelastning av bäckenet (pubic overload) och beninflammation i bäckenet (osteitis pubis) hos idrottare. För daglig rutin är tidig och korrekt diagnos avgörande för framgångsrik intensiv träning. Vetenskapliga studier har visat att tryckvågsbehandling kan användas som en lokal behandling för att minska smärta möjliggjorde återgång till fotboll inom 3 månader. För idrottare med ljumsksmärta presenterar denna studie ett alternativ för framgångsrik behandling med icke-kirurgiska strategier. Studien heter ” Non-surgical treatment of pubic overload and groin pain in amateur football players: a prospective double-blinded randomised controlled study”.

Andra vanliga behandlingsformer vid ljumsksmärta är manipulation av rygg (om höftböjarna eller nervsmärta skapar besvären), töjning av muskulatur (oftast höftböjare och adduktorer), kryoterapi (is) och vila.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.