Patientformulär

Patientformulär

Patientjournalen

När du besöker oss för första gången vet vi ju inte mycket om dig och dina problem. Första steget blir därför att ta reda på så mycket information som möjligt om dig, och dina bekymmer. Vi behöver därför påbörja en patientjournal, som följer patientjournallagens riktlinjer. För att ingen viktig information skall bli utelämnad av misstag, ber vi dig då fylla i ett formulär om dig och din hälsa. Formuläret innehåller en rad frågor, så att du relativt snabbt och enkelt kan ge en korrekt beskrivning av dina besvär. Informationen som skrivs på blanketten är konfidentiell vilket innebär att vi har tystnadsplikt om allt som rör dig.

Det första som berörs är personlig information, som ställs av praktisk anledning. Vi bör ju kunna veta hur vi kan kontakta dig om vi exempelvis behöver boka om en besökstid. Därefter berör vi andra saker som ibland kan påverka patienters besvärsbild så som arbete, fritidsintressen, tidigare olyckor, medicinering, psykosocial status, tidigare behandlingar, om det finns släktrelaterade sjukdomar, med mera.

Efter detta går vi in allt snävare på själva problemet som du upplever det idag. Frågor som ställs kan vara om liknande besvär har upplevts tidigare. Hur länge har besvären funnits som du beskriver dem idag? I hur stor utsträckning påverkar de ditt vardagsliv? Gör det ont nattetid? Finns det något som förvärrar eller förbättrar besvärsbilden? Strålar besvären någonstans? Upplever du att besvären kommer och går, eller finns de där mer eller mindre hela tiden?

Frågorna är många, men tillsammans ger de oss värdefull information. För att inget skall ha missats eller missförståtts går kiropraktorn och patienten därefter igenom formuläret tillsammans och korrigerar därigenom eventuella missförstånd. Som du ser ringas besvären till slut in med stor noggrannhet.

Om anamnesen/patienthistoriken gjorts grundligt, har vi påfallande ofta en ganska god misstanke om orsaken till din besvärsbild. Det är just den orsaken/diagnosen som i princip all kommande behandling bygger på.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.