Hälsocentrum i Karlstad

Din kiropraktorklinik i Karlstad.

Hälsocentrum i Karlstad

Din kiropraktorklinik i Karlstad.

MÖT TEAMET

Börje Olsson

Legitimerad Kiropraktor

Doctor of Chiropractic (USA)

Läs mer: Börje Olsson

Stefan Bondeson

Legitimerad kiropraktor

Doctor of Chiropractic (England)

Läs mer: Stefan Bondeson

Börje Olsson

Legitimerad Kiropraktor

Doctor of Chiropractic (USA)

Läs mer om Börje Olsson

Sam Al Dammad

Medicinsk massageterapeut

Certifierad av branschrådet Svensk Massage, kostrådgivare och personlig tränare

Läs mer: Sam Al Dammad

Sofie Möller

Diplomerad Massageterapeut

Certifierad Massör

Läs mer: Sofie Möller

Stefan Bondeson

Legitimerad kiropraktor

Doctor of Chiropractic (England)

Läs mer om Stefan Bondeson

Torbjörn Stenwreth

Diplomerad massör

Diplomerad massör, KBT coach och ACC coach

Läs mer: Torbjörn Stenwreth

Cazandra Rosengren

Certifierad Massör

Kostrådgivare och personlig tränare

Läs mer: Cazandra Rosengren

Sam Al Dammad

Medicinsk massageterapeut

Certifierad av branschrådet Svensk Massage, och utbildad kostrådgivare och personlig tränare

Läs mer om Sam Al Dammad

Sofie Möller

Diplomerad Massageterapeut

Certifierad Massör

Läs mer om Sofie Möller

Kerstin Carlsson

Reception

Certifierad massör

Läs mer: Kerstin Carlsson

Cindy Olsson

Kontorschef

Läs mer: Cindy Olsson

Torbjörn Stenwreth

Diplomerad Massör

Läs mer om Torbjörn Stenwreth

Cazandra Rosengren

Certifierad Massör

Kostrådgivare och personlig tränare

Läs mer om Cazandra Rosengren

Kerstin Carlsson

Reception

Certifierad massör

Läs mer om Kerstin Carlsson

Cindy Olsson

Kontorschef

Läs mer om Cindy Olsson

Sekretess och behandling av personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss på HälsoCentrum att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter om dig utan att du först gett oss tillstånd.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men i vårt fall naturligtvis även din sjukdomshistoria och dina behandlingar här.

Uppgifterna om dig skyddas av två förordningar, EU’s nya dataskyddsförordning GDPR samt den svenska Patientdatalagen (PDL). PDL:s regler är dock strängare varför GDPR får mindre genomslag inom vården än inom samhället generellt. På många, men inte samtliga, punkter resulterar GDPR alltså i att skyddsnivån för övriga samhället höjs till något som motsvarar PDL.

För oss på HälsoCentrum är det grundläggande att du som patient ska kunna känna dig trygg och då ingår naturligtvis kunskapen vilka rutiner vi har för att hantera dina handlingar.

När du kommer till oss fösta gången upprättar vi en datajournal enligt de riktlinjer som Socialstyrelsen och PDL förskriver. All patientdata lagras med backup i våra lokaler och således ej genom en molntjänst. Utifrån är i normalfallet ingen data åtkomlig. Vi skickar enbart vidare information på din begäran. Det gäller exempelvis journaler till försäkringsbolag eller andra instanser inom vården. Vi skickar dock ingen information om dig via mail om du inte uttryckligen begär det för att påskynda någon process inom vården i övrigt.

Vi tar med hänsyn till din dataintegritet inte emot bokningar eller avbokningar via e-post eller sociala medier.
Önskar du att din journal hos oss ska raderas måste detta ske genom ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I övrigt raderas dina journaler om ingen anteckning gjorts inom tio år.

Våra samarbetspartners

För att göra det mer ekonomiskt lönsamt för dig som patient, har HälsoCentrums kiropraktorer tecknat avtal med Cardif NordicLänsförsäkringarSkandia,
DKVSEB och Falck health care.

Gym och frisksportsanläggningar

Våra patienter får reducerat pris samt en instruktörsledd genomgång, första gången de besöker de gym vi har avtal med. Träningsövningarna som du får, blir utformade i samråd med din vårdgivare på HälsoCentrum och personal på Livskraft och Karlstads Atletklubb.

Sjukvård

Vi samarbetar med alla vårdgivare i Värmland. Dessutom har vi ett röntgenavtal med Karlskoga Lasarett, där vi snabbt och effektivt kan remittera dig för en privat röntgentagning om så önskas. Vidare använder vi även andra privata röntgeninstitut runt om i landet vid behov, utifall du som patient behöver exempelvis en magnetkameraundersökning.

Vi tecknar löpande avtal med olika företag. Detta görs för att på bästa sätt tillgodose deras behov av professionell och effektiv företagshälsovård.

Övrigt

Har du en önskan om att vi skall teckna ett avtal med ditt företag, något annat försäkringsbolag eller liknande, kan du ringa oss på telefonnummer 054-212169.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.