Diagnoskod enl. ICD 10: M76.8

Definition: Periostit (inflammation i benhinnan) på insidan av Tibia (vadbenet).
Benhinneinflammation
Orsak: Överbelastning. Predisponerande: Hög hålfot, stor pronation vid löpning.

Symptom: Smärta på underbenets framsida vid löpning. Efter hand mer uttalade besvär efter kort tids löpning och vid mindre intensiv aktivitet. Myosit i muskel-senövergången är en mildare variant som fr.a. drabbar oerfarna idrottare tidigt på säsongen.

Differentialdiagnoser: Kompartentsyndrom, Stressfraktur (Stressfraktur är distinkt palpationsömma).

Status: Smärta och ömhet diffust längs tibia medialt-distalt-posteriort. (Stressfraktur är distinkt palpöm!)

Behandling:

  • Tryckvågsbehandling, stötvågsbehandling
  • Inflammationsdämpande medicin (NSAID)
  • Kyla och kompression (via ispåse)
  • Korrektion av löpteknik
  • Mjuka skor och skoinlägg.
  • Töjning av muskulatur vid vadbenet.
  • Alternativ träning.
  • Stärka vävnaden genom avvägd belastningsträning.
  • Resistenta fall kan i mycket sällsynta fall bli föremål för behandlingar som operation.