IDROTTSSKADOR

Tryckvågsbehandling och idrottsskador

Traditionellt sett har tryckvågsbehandling (stötvågsbehandling) använts mot kroniska sjukdomar och ofta har patienten redan tidigare provat flera olika behandlingar utan större effekt. Eftersom fler och fler använder tryckvågsbehandling, är metoden testad på flera olika syndrom, inklusive skador och krämpor som uppkommit i samband med idrott.

Mycket tyder på att tryckvågsbehandling har bättre effekt på nya och mer akuta problem. Sport och idrottsskador drabbar särskilt senor och ledband. Denna typ av skador har av naturen en ganska långsam läkningskurva, men med tryckvågsbehandling tycks man kunna påskynda detta förlopp. Tryckvågsbehandlingen utförs även mot kroniska tillstånd.

Vad är en idrottsskada?

Idrottsskador är främst skador som uppkommer i samband med träning eller tävlingsaktiviteter i sportsliga sammanhang. De flesta idrottsskador är vad vi kallar mjukdelsskador, vilket betyder vävnadsskador som uppstår i muskler, senor och ligament. Skador kan uppkomma akut, eller via en lång tids överansträngning. En skada uppstår när belastningen är större än vad en given struktur tål.

Många av de typiska och vanligaste idrottsskadorna är lätta skador som normalt skulle läka av sig själv. Denna process kan ta flera veckor ibland månader om inte lämplig behandling och/eller skräddarsydd träning sätts in. Vid akut behandling, rätt diagnostisering samt uppföljning av skada, blir skadetiden vanligtvis kortare.

Typiska symptom?

Idrottsskador har samma egenskaper som andra akuta mjukdelsskador. Oftast ses här en svullnad, lokal blödning i vävnaden samt funktionsnedsättning. Om skada uppstår i ytliga strukturer ses rodnad på huden. I vissa fall kan man uppleva en ökad temperatur i området.

Vid den akuta skadan upplever man akut smärta i större eller mindre utsträckning, men det går oftast över efter ett tag. I själva skadeögonblicket kan svår smärta bidra till en dramatisk upplevelse av skadans storlek. Efter några timmar kommer svullnad, ömhet, stelhet, smärta och intuitiv motvilja mot särskilda rörelser av den skadade kroppsdelen. Då det är svårt att direkt bedöma omfattningen av en skada, är det viktigt att en akut skada så snabbt som möjligt undersöks.

Vad gör jag vid skada?

Om skada uppstår vid en tävling (exempelvis lagspel) ska aktivitet upphöra om maximal ansträngning inte längre är möjlig. Detta är i sig själv ett klokt val, men det är också viktigt att du förmedlar detta till din tränare och andra som är berörda av din situation. Om du fortsätter med aktivitet efter skada, kan den förvärras och en liten skada kan bli mer problematisk än nödvändigt.

Hur kan jag förhindra att jag får en idrottsskada?

Skador är något man måste räkna med i alla idrotter. Bra kondition, teknik och styrka liksom lämplig uppvärmning och utrustning, kan förhindra många skador. Lugn uppvärmning och stretching av centrala och viktiga muskler är viktigt innan träning och tävling. Efter träning och tävling är det viktigt med korrekt stretching av muskler som har varit involverade i aktiviteten.

Ska jag söka hjälp om jag har en idrottsskada?

Upplevelsen av akuta eller mer belastningsrelaterade smärtor varierar naturligtvis, men de flesta av oss har en känsla av skadegraden. Om en skada orsakar svår smärta, leder till onormalt läge i lederna eller där man inte kan använda den skadade kroppsdelen, bör man kontakta sin vårdgivare omgående.

Finns det något jag kan göra för att bli bättre?

En snabb insats är viktig vid alla akuta skador. Den kan bestå av en snabb nedkylning av skadeområdet, tryckförband runt skadan och vila med det skadade området i högläge det första dygnet. Kyla i form av en kall påse eller en kylklamp minskar smärta och blödning/svullnad. En hand eller fot kan också sättas i kallt vatten. Nedkylningen bör pågå max 30 minuter. Som tryckförband använder man en elastisk binda av god kvalitet. Surra bindan omkring det skadade området, men inte för hårt. Kontrollera att huden under inte blir blå eller att du tappar känseln.

Belastningsskador i samband med sport kräver en annan strategi. Noggrann diagnos baserad på funktionella observationer, biomekaniska analyser och funktionssmärtor utgör grunden för medicinska och terapeutiska åtgärder och uppföljning. I dessa tillfällen är rehabilitering av funktionalitet, styrka och dynamisk uthållighet en stor del av ett omfattande rehabiliteringsprogram.

Hur snabbt man blir man bra efter en idrottsskada?

Om första hjälpen utförs snabbt och korrekt med kyla, tryckförband och vila, kan man oftast redan nästa dag märka en återhämtning. För att snabbt komma igång med rehabilitering, bör man rådfråga sin kiropraktor, läkare eller sjukgymnast med erfarenhet av idrottsskador. Korrekt diagnos och träningsupplägg som anpassas efter individen är viktiga förutsättningar för effektiv återhämtning.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.