HAND

Dupuytrens kontraktur

Diagnoskod enligt ICD-10: M72.0

Definition: Fibrosering i palmaraponeurosen med successiv skrumpning.Orsak
: Okänd. Troligen en låggradig inflammation med hypertrofi och skrumpning i palmaraponeurosen, vilket medför att en eller flera av fingrarna successivt böjs. Alla fingrar kan drabbas men besvären är vanligast ring- och lillfinger. Besvären är ibland ärftliga och drabbar mestadels män. Ökad risk ses hos diabetiker.

Symtom/status: Indragningar i huden. Palpabel fibrös sträng löper ut mot de engagerade fingrarna med palpabela senknutar. Flekterade finger/ fingrar med sträckdefekt i framförallt MCP- och PIP-lederna.

Behandling

  • Stötvågsbehandling eller tryckvågsbehandling för att eventuellt kunna undvika operation. Detta är ett ganska nytt behandlingssätt för detta besvär. Vi har bara använt det i några få pilotfall, men resultaten har hittills varit häpnadsväckande bra.
  • Operation: En sträckdefekt > 3 cm (alt ca 45 graders sträckdefekt i PIP- leden) och samtidig funktionsinskränkning är indikation för operation. PIP-leden viktigast att tänka på (stelnar lättast), och en fixerad PIP-led i 90° kan sällan återställas pga ligamentär förkortning. Patienten måste vara motiverad till att delta i en långvarig efterbehandling med träning av rörligheten. För tidig operation kan eventuellt accelerera förloppet och reoperationer blir besvärligare. Stor risk för recidiv, patienten bör informeras om detta. Stretching och träning av engagerade fingrar anses förvärra tillståndet.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.