KALKAXEL

Kalkaxel (Peritendinitis Calcarea)

Diagnoskod enligt ICD 10: M75.3

Definition: Kalkutfällning i eller omkring senorna i rotatorcuffen, oftast är supraspinatussenan involverad. Finns i såväl akut- som kronisk form.

Orsak: Den akuta formen kan debutera efter en överansträngning. Den kroniska formen har okänd orsak, men är sannolikt delfenomen i en degenerativ process som uppstår i axelns stabiliseringsmuskulatur, den s.k. rotatorcuffen.

Symtom: Den drabbade är oftast i åldern 40-60 år. Debuten är ofta akut och den drabbade upplever då en intensiv smärta som omöjliggör all aktivitet med armen. Dessa besvär kan vara ytterst smärtsamma och kan därigenom förhindra sömnen. I regel är patienter med detta besvär så pass smärtpåverkade att de håller armen längs sidan och skyddar axeln med andra handen. Smärtan förhindrar ofta undersökning av axelns rörlighet. Dock reduceras ofta smärtan efter några veckor, men den försvinner inte. Vid utredning ställs en klinisk diagnos. Röntgen kan visa kalkutfällning.

Kalkaxel

Behandling: Det finns några olika behandlingsstrategier beroende på i vilken fas patienten är. I den akuta fasen kan det vara smartast att avvakta specifik behandling mot själva besvärsområdet. Istället kan man då medicinera med smärtstillande och antiinflammatorisk medicin. Oftast mildras symptomet efter några veckor och då kan man sätta in ytterligare behandling (helst tryckvågsbehandling eller stötvågsbehandling) för med syfte att ta bort besväret helt och hållet. Vill du läsa om forskning rörande detta fenomen, klicka HÄR eller HÄR. När patienten i princip blivit smärtfri påbörjas rehabilitering i form av individuellt anpassad egenträning. Vi på HälsoCentrum har goda erfarenheter av denna behandling.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.