ATM2

ATM2

ATM2 ger ofta mycket effektiv smärtlindring och ökad rörlighet för de patienter som upplever smärta vid rörelser i rygg, nacke, axlar, bäcken, höfter och knän. Systemet är mycket användbart för personer som är stora och tunga och för de som inte har tränat på länge. Vår erfarenhet är också att patienter med konstaterad skolios eller som bedömts vara överrörliga, oftast får snabb besvärslindring med ATM2.

ATM2 är en stående behandlingsbänk som används vid många sjukhus, universitet och kliniker i USA, Europa, Asien och Australien. På bänken kombineras traditionell behandling med effektiv träning, vilken skräddarsys för den enskilde patientens behov.

Välkommen att prova du också!

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.