Första besöket hos kiropraktorn

Första besöket hos kiropraktorn

Kiropraktisk behandling är annorlunda. Det är den här skillnaden som öppnar nya vägar till att bli frisk och förbli frisk. Så det första vi erbjuder är hopp!

Den här informationen är till för att du ska veta vad som händer första gången du är här.

Patientjournalen

När du besöker oss för första gången vet vi ju inte mycket om dig och dina problem. Första steget blir därför att ta reda på så mycket information som möjligt om dig, och dina bekymmer. Vi behöver därför påbörja en patientjournal, som följer patientjournallagens riktlinjer. För att ingen viktig information skall bli utelämnad av misstag, ber vi dig då fylla i ett formulär om dig och din hälsa. Formuläret innehåller en rad frågor, så att du relativt snabbt och enkelt kan ge en korrekt beskrivning av dina besvär. Informationen som skrivs på blanketten är konfidentiell vilket innebär att vi har tystnadsplikt om allt som rör dig.

Patientjournalen
Det första som berörs är personlig information, som ställs av praktisk anledning. Vi bör ju kunna veta hur vi kan kontakta dig om vi exempelvis behöver boka om en besökstid. Därefter berör vi andra saker som ibland kan påverka patienters besvärsbild så som arbete, fritidsintressen, tidigare olyckor, medicinering, psykosocial status, tidigare behandlingar, om det finns släktrelaterade sjukdomar, med mera.

Efter detta går vi in allt snävare på själva problemet som du upplever det idag. Frågor som ställs kan vara om liknande besvär har upplevts tidigare. Hur länge har besvären funnits som du beskriver dem idag? I hur stor utsträckning påverkar de ditt vardagsliv? Gör det ont nattetid? Finns det något som förvärrar eller förbättrar besvärsbilden? Strålar besvären någonstans? Upplever du att besvären kommer och går, eller finns de där mer eller mindre hela tiden?

Frågorna är många, men tillsammans ger de oss värdefull information. För att inget skall ha missats eller missförståtts går kiropraktorn och patienten därefter igenom formuläret tillsammans och korrigerar därigenom eventuella missförstånd. Som du ser ringas besvären till slut in med stor noggrannhet.

Om anamnesen/patienthistoriken gjorts grundligt, har man påfallande ofta en ganska god misstanke om orsaken till patientens besvärsbild.

Den fysiska undersökningen

Nästa steg är att göra en lika grundlig undersökning, baserad på patientberättelsen. Nu gäller det att verifiera det man funnit i anamnesen och utesluta de farhågor eller oklarheter som kan ha uppstått.

Undersökningen
Vid undersökningen använder kiropraktorn sig i huvudsak av sina ögon, händer samt en del redskap som reflexhammare mm. För att kunna göra en ordentlig undersökning blir det nödvändigt att ta av en del av kläderna såsom tröja, byxor och strumpor. Det är ju inte första gången vi ser människor, så tatueringar, piercingar, urtvättade kalsonger och lite svett är inga nyheter för oss. Därefter kommer nu en rad ortopediska, neurologiska och patologiska test, allt för att finna orsaken till patientens besvär.

Även om vi har kunskapen och erfarenheten, samt har övat upp känslan i våra händer, så är det inte allt som kan kännas eller upptäckas. Misstänker vi exempelvis sjukdom eller fraktur kan vi nu välja att remittera patienten för annan diagnostisk undersökning såsom röntgenundersökning, urinprov eller blodprovstagning. Detta är dock oftast inte nödvändigt vid första besöket.

Återberättelsen

När undersökningen är genomförd, drar kiropraktorn sina slutsatser utifrån resultaten av undersökningen och ställer en diagnos. Oftast är det inget livshotande, som ligger bakom problemet. Likväl kan besvären ha stor betydelse för vardagen och den dagliga funktionen, båda hemma och på jobbet.

Återberättelsen
Oavsett vad diagnosen är, tycker vi det är viktigt, att ge en ordentlig förklaring på vad undersökningen visar. På detta sätt kan vi ställa en så specifik diagnos som möjligt. Därefter förklarar vi orsaken till besväret och vad som kan göras åt det, detta görs vid första eller andra besöket.

Oftast (i drygt 90 procent av fallen) blir patienter som påbörjat behandling hos kiropraktor snabbt bättre. Men beroende på faktorer som t ex problemets varaktighet, fysisk belastning med avseende på arbete och fritid, biologiska åldersförändringar, även kallade degenerativa förändringar och eventuella sjukdomar, kan det ibland bli nödvändigt med en långvarig behandling. Behandlingen inkluderar oftast ett visst mått av träning för att förbättringen skall bli varaktig. Det är viktigt att patienten blir, och känner sig delaktig i behandlingen, då Kiropraktorer tyvärr inte är några “mirakelbehandlare”.

Mediciner

Kiropraktorerna på HälsoCentrum använder oftast inte mediciner som behandlingsmetod. Eftersom vi främst använder oss av naturliga metoder, kan du be om råd hur man använder is för att lindra sin smärta om man har akuta besvär. Rätt använt kan is ha en smärtlindrande effekt, utan de biverkningar som förekommer tillsammans med smärtstillande mediciner.

Men ibland kan exempelvis en inflammationsdämpande medicin ha en smärtreducerande effekt och kan då rekommenderas till en patient med starka smärtor. Dock rekommenderar vi inte sån medicinering om vi inte först försökt hitta orsaken till patientens smärtsymptom.

Att röra sig vid akuta smärtor i nacke och rygg är oftast en bra metod för ett snabbt tillfrisknande.

Tillsammans med traditionell kiropraktisk behandling, kan inflammationsdämpande och smärtstillande mediciner ibland få patienten på fötter snabbare, vilket påskyndar läkningsprocessen och minskar patientens lidande.

Sammanfattningsvis

Det viktigaste för oss på HälsoCentrum är att patientens hälsa alltid sätts i centrum. Ibland kommer en patient in med besvär som vi inte kan göra något åt. Då remitterar vi patienten vidare till den vårdgivare som vi anser bäst kan behandla patienten. Nästan alltid kan man göra något för att reducera patientens besvärsbild, även på lång sikt.

Du skall alltid veta att din hälsa är i goda händer när du besöker oss på kliniken.

Kiropraktisk behandling är annorlunda. Det är den här skillnaden som öppnar nya vägar till att bli frisk och förbli frisk. Så det första vi erbjuder är hopp!

Den här informationen är till för att du ska veta vad som händer första gången du är här.

Patientjournalen

När du besöker oss för första gången vet vi ju inte mycket om dig och dina problem. Första steget blir därför att ta reda på så mycket information som möjligt om dig, och dina bekymmer. Vi behöver därför påbörja en patientjournal, som följer patientjournallagens riktlinjer. För att ingen viktig information skall bli utelämnad av misstag, ber vi dig då fylla i ett formulär om dig och din hälsa. Formuläret innehåller en rad frågor, så att du relativt snabbt och enkelt kan ge en korrekt beskrivning av dina besvär. Informationen som skrivs på blanketten är konfidentiell vilket innebär att vi har tystnadsplikt om allt som rör dig.

Patientjournalen
Det första som berörs är personlig information, som ställs av praktisk anledning. Vi bör ju kunna veta hur vi kan kontakta dig om vi exempelvis behöver boka om en besökstid. Därefter berör vi andra saker som ibland kan påverka patienters besvärsbild så som arbete, fritidsintressen, tidigare olyckor, medicinering, psykosocial status, tidigare behandlingar, om det finns släktrelaterade sjukdomar, med mera.

Efter detta går vi in allt snävare på själva problemet som du upplever det idag. Frågor som ställs kan vara om liknande besvär har upplevts tidigare. Hur länge har besvären funnits som du beskriver dem idag? I hur stor utsträckning påverkar de ditt vardagsliv? Gör det ont nattetid? Finns det något som förvärrar eller förbättrar besvärsbilden? Strålar besvären någonstans? Upplever du att besvären kommer och går, eller finns de där mer eller mindre hela tiden?

Frågorna är många, men tillsammans ger de oss värdefull information. För att inget skall ha missats eller missförståtts går kiropraktorn och patienten därefter igenom formuläret tillsammans och korrigerar därigenom eventuella missförstånd. Som du ser ringas besvären till slut in med stor noggrannhet.

Om anamnesen/patienthistoriken gjorts grundligt, har man påfallande ofta en ganska god misstanke om orsaken till patientens besvärsbild.

Den fysiska undersökningen

Nästa steg är att göra en lika grundlig undersökning, baserad på patientberättelsen. Nu gäller det att verifiera det man funnit i anamnesen och utesluta de farhågor eller oklarheter som kan ha uppstått.

Undersökningen
Vid undersökningen använder kiropraktorn sig i huvudsak av sina ögon, händer samt en del redskap som reflexhammare mm. För att kunna göra en ordentlig undersökning blir det nödvändigt att ta av en del av kläderna såsom tröja, byxor och strumpor. Det är ju inte första gången vi ser människor, så tatueringar, piercingar, urtvättade kalsonger och lite svett är inga nyheter för oss. Därefter kommer nu en rad ortopediska, neurologiska och patologiska test, allt för att finna orsaken till patientens besvär.

Även om vi har kunskapen och erfarenheten, samt har övat upp känslan i våra händer, så är det inte allt som kan kännas eller upptäckas. Misstänker vi exempelvis sjukdom eller fraktur kan vi nu välja att remittera patienten för annan diagnostisk undersökning såsom röntgenundersökning, urinprov eller blodprovstagning. Detta är dock oftast inte nödvändigt vid första besöket.

Återberättelsen

När undersökningen är genomförd, drar kiropraktorn sina slutsatser utifrån resultaten av undersökningen och ställer en diagnos. Oftast är det inget livshotande, som ligger bakom problemet. Likväl kan besvären ha stor betydelse för vardagen och den dagliga funktionen, båda hemma och på jobbet.

Återberättelsen
Oavsett vad diagnosen är, tycker vi det är viktigt, att ge en ordentlig förklaring på vad undersökningen visar. På detta sätt kan vi ställa en så specifik diagnos som möjligt. Därefter förklarar vi orsaken till besväret och vad som kan göras åt det, detta görs vid första eller andra besöket.

Oftast (i drygt 90 procent av fallen) blir patienter som påbörjat behandling hos kiropraktor snabbt bättre. Men beroende på faktorer som t ex problemets varaktighet, fysisk belastning med avseende på arbete och fritid, biologiska åldersförändringar, även kallade degenerativa förändringar och eventuella sjukdomar, kan det ibland bli nödvändigt med en långvarig behandling. Behandlingen inkluderar oftast ett visst mått av träning för att förbättringen skall bli varaktig. Det är viktigt att patienten blir, och känner sig delaktig i behandlingen, då Kiropraktorer tyvärr inte är några “mirakelbehandlare”.

Mediciner

Kiropraktorerna på HälsoCentrum använder oftast inte mediciner som behandlingsmetod. Eftersom vi främst använder oss av naturliga metoder, kan du be om råd hur man använder is för att lindra sin smärta om man har akuta besvär. Rätt använt kan is ha en smärtlindrande effekt, utan de biverkningar som förekommer tillsammans med smärtstillande mediciner.

Men ibland kan exempelvis en inflammationsdämpande medicin ha en smärtreducerande effekt och kan då rekommenderas till en patient med starka smärtor. Dock rekommenderar vi inte sån medicinering om vi inte först försökt hitta orsaken till patientens smärtsymptom.

Att röra sig vid akuta smärtor i nacke och rygg är oftast en bra metod för ett snabbt tillfrisknande.

Tillsammans med traditionell kiropraktisk behandling, kan inflammationsdämpande och smärtstillande mediciner ibland få patienten på fötter snabbare, vilket påskyndar läkningsprocessen och minskar patientens lidande.

Sammanfattningsvis

Det viktigaste för oss på HälsoCentrum är att patientens hälsa alltid sätts i centrum. Ibland kommer en patient in med besvär som vi inte kan göra något åt. Då remitterar vi patienten vidare till den vårdgivare som vi anser bäst kan behandla patienten. Nästan alltid kan man göra något för att reducera patientens besvärsbild, även på lång sikt.

Du skall alltid veta att din hälsa är i goda händer när du besöker oss på kliniken.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.