Första besöket

Innan en terapi börjar, träffas vi några gånger så att du kan ta ställning till om detta är något som passar dig. Jag som terapeut kan då också avgöra om jag kan hjälpa dig och i så fall hur. Om det känns rätt för oss båda, sätter vi upp tider, vanligtvis en gång i veckan eller en gång var fjortonde dag. Varje session är 45 minuter långt. Hur länge du ska gå i terapi, kommer vi överens om tillsammans.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

Avbokning

Avbokning ska ske senast två dagar innan avtalad tid, annars debiteras du för halva kostnaden.

Kostnad

En session är 45 minuter.
Korttidsterapi: 5-15 gånger: 1000 kronor per session.
Patienter i behov av långtidsterapi: 800 kronor per session.

Företag/Avdragsgillt

Vänligen se hemsidans högerspalt.