AKILLESTENDINIT, AKILLESTENDINOS ELLER HÄLSENEINFLAMMATION

AKILLESTENDINIT, AKILLESTENDINOS ELLER HÄLSENEINFLAMMATION

Akillestendinit, akillestendinos eller hälseneinflammation

Diagnoskod enl. ICD 10: M76.6

Orsak: Det finns flera orsaker till dessa besvär, exempelvis:

 • Överbelastning av senan.
 • Upprepade småtrauma.
 • Ibland inflammation i underliggande slemsäck.
 • Tryck från illasittande sko.
 • Otränad individ med metabolt syndrom inklusive höjt kolesterol.
 • Akut “inflammation” efter överansträngning eller trauma.
 • Kronisk “inflammation” vid långvarig, ensidig eller upprepad belastning. Eventuellt finns här en bakomliggande partiell ruptur. Det föreligger ej inflammation i senan utan det handlar om degeneration efter mikrorupturer, så kallad tendinos.
 • Kan även vara entesopati som del i spondartrit.
 • Det finns även teorier om att det hos vissa grupper av drabbade (fysiskt inaktiva med metabola syndromet och högt kolesterol) kan vara dålig blodcirkulation i artärer som är orsaken.

Man bör komma ihåg att smärtskapande nerver finns fr.a. just utanför senan och inte inne i senan.
Symptom: Vilovärk och smärta vid belastning av hälsenan. Svullnad, ömhet och ibland knaster i senan (även kallat krepitationer) samt stelhet fr.a. morgonstelhet.

Status: Ömmande (vid palp) förtjockning kring själva senan/senskidan. Smärta vid stående på tå. Vid peritendinit noteras krepitationer vid rörelse.

Differentialdiagnos: Underbenstrombos, gastrocnemiusruptur, hälseneruptur, entesopati vid spondartrit

Behandling:

 • Tryckvågsbehandling eller stötvågsbehandling. Om forskning gällande denna behandlingsform kan du läsa HÄR och HÄR
 • För idrottare gäller reducerad träningsmängd och träningsbelastning om den påverkar besvärsbilden.
 • Korrigering av utlösande faktorer såsom felställning av foten via lämpliga skoinlägg, eventuellt mjuka hälkuddar.
 • Icke-steroida antiinflammatoriska mediciner (NSAID).
 • Stretching av senan och anpassad styrketräning.
 • Klackförhöjning om 10 -20 mm (effektiv höjdskillnad mellan häl och framfot) kan hjälpa till att avlasta senan initialt.
 • Excentrisk vadmuskelträning är effektivt för icke- elitidrottare: Stå med främre delen av foten på en trappa, bänk eller motsvarande. Sänk långsamt ner kroppen (anspänning under samtidig förlängning av muskeln – “omvänd tåhävning”). Därefter hävs foten upp med hjälp av det friska benet. Detta görs 3 x 15 gånger med rak knäled och lika många gånger med böjd, två gånger om dagen 7 dagar/vecka under 12 veckor. Träningen gör och får göra ont initialt. Stretching efter träning upplevs lindrande. Symptomförbättring efter cirka 6 veckor men träningen måste fortsätta även efter detta i upp till 6 månader! Hälsenebelastande fysisk aktivitet kan fortsätta under träningen. För icke- elitidrottare har nämnda träning i praktiken ersatt kirurgi.
 • För elitidrottare kan kirurgiska ingrepp komma i fråga.

Benhinneinflammation

Diagnoskod enl. ICD 10: M76.8

Definition: Periostit (inflammation i benhinnan) på insidan av tibia (vadbenet).

Orsak: Överbelastning. Predisponerande: Hög hålfot, stor pronation vid löpning.

Symptom: Smärta på underbenets framsida vid löpning. Efter hand mer uttalade besvär efter kort tids löpning och vid mindre intensiv aktivitet. Myosit i muskelsenövergång är en mildare variant som fr.a. drabbar oerfarna idrottare tidigt på säsongen.

Differentialdiagnoser: Kompartentsyndrom, Stressfraktur (Stressfraktur är distinkt palpationsömma).

Status: Smärta och ömhet diffust längs tibia medialt-distalt-posteriort. (Stressfraktur är distinkt palpöm!)

Behandling:

 • Tryckvågsbehandling, stötvågsbehandling
 • Inflammationsdämpande medicin (NSAID)
 • Kyla och kompression (via ispåse)
 • Korrektion av löpteknik
 • Mjuka skor och skoinlägg.
 • Alternativ träning.
 • Stärka vävnaden genom avvägd belastningsträning. Resistenta fall kan bli föremål för behandlingar som operation.

Vid frågor, kontakta oss!

Kontakta oss för tidsbeställning och om du har frågor. Vi hjälper dig till en bättre hälsa.